Aktuelno

Most kod Filozofskog fakulteta zatvoren za saobraćaj

Od večernjih sati 31.05. i tokom cijelog dana 01.6.2019. godine, došlo je do porasta vodostaja svih vodotoka na području grada Tuzle.

 

Na mostu preko rijeke Jale  na transverzalnoj saobraćajnici u ulici ZAVNOBiH-a, odnosno mostu između Filozofskog fakulteta i zgrade Gradske uprave, nivo vode je bio za oko 50 cm iznad kote donje ivice betonske konstrukcije mosta. U toku dostizanja navedenog vršnog nivoa Jala je nosila veliku količinu krutog otpada, višemetarskih debala i drugog materijala. Nakon djelimičnog opadanja vodostaja primijećeno je oštećenje na uzvodnom glavnom betonskom nosaču mosta, na način da su vidljive  dvije kose pukotine, kao i oštećenja završne obrade nosača. Imajući u vidu da trenutno nije moguće utvrditi  o kojem  stepenu oštećenja mosta se radi, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica je, u saradnji sa MUP-om TK, izvršila obustavu kolskog i pješačkog saobraćaja preko ovog mosta.

 

Shodno trenutnim vremenskim uslovima i prognozi vremena za narednih nekoliko dana, saobraćaj preko ovog mosta će biti zatvoren minimalno sedam dana, odnosno do sticanja uslova za pregled i utvrđivanje stanja konstrukcije mosta. Nakon pregleda i utvrđivanja stepena oštećenja, donijeće se odluka o narednim aktivnostima o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

 

 

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

Na vrh