Aktuelno

Moguća prihvatljiva rješenja za zbrinjavanje šljake iz Termoelektrane

Izmjene i dopune Prostornog plana Tuzlanskog kantona, sa fokusom na rješavanje pitanja lokacije za odlaganje šljake iz Termoelektrane Tuzla, bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića i gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića sa saradnicima.

Ovom prilikom ukratko su predstavljena tri moguća rješenja za zbrinjavanje šljake od kojih je odlaganje šljake na lokalitetu Šićkog Broda, zbog ekološkog utjecaja, ali i neprihvatanja tog rješenja od strane lokalnog stanovništva ocjenjeno neprihvatljivim.

S druge strane gradonačelnik Imamović je istaknuo da su zaključci Gradskog vijeća Tuzla u potpunosti kompatibilni sa traženjima i zahtjevima građana i Tuzle i Lukavca, kojih se ova tematika najviše i tiče.

Predloženo je da se kao pravac budućeg djelovanja iskoriste studije relevantnih institucija, koje su pokazale da je jedno od mogućih i poželjnih rješenja za trajno i ekološki prihvatljivo zbrinjavanje šljake iz Termoelektrane Tuzla i njeno odlaganje u podzemne prostore nastale izluživanjem slanice na lokalitetu Tetime.

Premijer Suljakanović je podcrtao da je Prostorni plan tuzlanskog kantona jedan od najvažnijih dokumenata u Tuzlanskom kantonu i da na njegovo donošenje čekaju brojni projekti i investitori.

„Nama je veoma važno da što prije riješimo ovo pitanje, kako bi smo otkočili određene investicijske projekte. U tom smislu smo zadovoljni da smo današnjim sastankom došli na trag rješenja koje bi bilo prihvatljivo i za Tuzli i za Lukavac i za Živinice, i kojem i mi kao Kantonalna Vlada možemo dati svoju podršku“, rekao je premijer Suljkanović, naglašavajući da će Vlada imati u vidu zahtjeve, stavove i mišljenja lokalnih zajednica kod donošenja Prostornog plana Tuzlanskog kantona.

Gradonačelnik imamović je, zadovoljan ishodom današnjeg sastanka akcentirao odličnu saradnju koju Grad Tuzla ima sa Kantonalnim ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okolice. Uz premijera Suljkanovića današnjem sastanku su prisustvovali sekretar Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Emir Softić i savjetnik premijera Zijad Mahmutović, dok su uz gradonačelnika Imamovića sastanku prisustvovali pomoćnik gradonačelnika u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline Omar Hadžić i šef odjeljenja za izradu prostorno planskih dokumenata u Zavodu za urbanizam Grada Tuzla Indira Softić.

Na vrh