Aktuelno

Mladi najčešće korupciju primjećuju na fakultetima

Obrazovanje je najvažniji segment borbe protiv korupcije, jedan je od zaključaka tribine “Pozicija antikorupcije u programima rada omladinskih organizacija političkih partija: Šta mladi mogu učiniti za mlade”, održane u Tuzli.

Tribinu je organizovao Centar za razvoj omladinskog aktivizma, a prisustvovali su predstavnici mladih snaga političkih subjekata u Tuzlanskom kantonu.

Zaključak sa prethodno održanih devet tribina u cijeloj Bosni i Hercegovini je da mladi najčešće korupciju prepoznaju u obrazovanju.

– Najviše radimo s mladim ljudima koji korupciju najčešće vide na fakultetu, a jedan od glavnih oblika je što određeni profesori traže od studenata da kupe knjigu bez koje ne mogu izaći na ispit. Mislimo da trebamo nešto rješavati po tom pitanju – kazao je Zafer Šišić iz Centra za razvoj omladinskog aktivizma.

Cilj projekta “Znanje in, korupcija out” je pokrenuti mlade da više razmišljaju o korupciji i prijavljuju nadležnim službama, naglašeno je na ovoj tribini.

– Prvenstveno, mladi se trebaju pokrenuti, da stanu na kraj svakom vidu korupcije koja je u našem društvu zastupljena – istakao je koordinator projekta za TK-a Hasib Jahić.

Zajednički stav svih učesnika je da stalno treba isticati koliko je korupcija štetna te kako se ona reflektuje na sve slojeve društva te da je sveprisutna u svakom segmentu života bh. građana.

Na vrh