Aktuelno

Mirnes Ajanović: Sugestije i primjedbe na Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla u vezi koronavirusa dostavljene Gradskom vijeću Tuzla

Svoje sugestije i primjedbe u vezi Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla, a koja je u vezi borbe protiv koronavirusa u cilju zaštite zdravlja i života građana ali mora biti i smanjenja posljedica u svakom smislu a posebno ekonomskih posljedica, jer se moraju zbrinuti svi građani a posebno građani koji su ostali bez posla, dao sam kada sam predlagao tačku dnevnog reda – rasprava o koronavirusu za februarsku sjednicu Vijeća, a i kada se raspravljalo na sjednici 28. 2. 2020. godine.

Sugestije i prijedloge sam dao i u toku dvije sjednice Kriznog štaba Grada Tuzla, 16. i 17. 3. 2020. godine, nakon čega je Jasmin Imamović donio nerazumnu odluku o ukidanju Kriznog štaba Grada Tuzla, kako bi se meni osvetio zbog povrijeđene sujete članova Kriznog štaba Ademira i Slavka koje sam kritikovao jer nisu postupali po službenoj obavezi u zaštiti zdravlja i života građana.

Sugestije i primjedbe sam dao i u javnim reakcijama kao član Kriznog štaba Grada Tuzla 20. 3. 2020. godine a zatim kao vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla 23., 24., 26., 28., 30. i 31. 3. 2020. koje se imaju smatrati sastavnim dijelom ovih sugestija i primjedbi i dostavljaju se u nastavku teksta.

Odluka o rebalasu gradonačelnika Jasmina Imamovića je takva kakva je i od koga je, bolje je nego ništa (svakako je izrazito zakašnjela i donesena je tek nakon pritiska javnosti pa i poziva na ostavku Jasmina Imamovića, i tek će se osjetiti teške i smrtonosne posljedice nepravovremenog djelovanja i nespostupanja po zaključku sa februarske sjednice Vijeća da se moraju odmah odvojiti sredstva za borbu protiv koronavirusa), a svakako se radi o osobi koja ne prihvata amandmane, jer smatra budžet privatnim vlasništvom, nakon dvodecenijskog vladanja.

S obzirom da je donesena protuustavna odluka da samo gradonačelnik i komandant Štaba civilne zaštite Grada Tuzla (slučajno se radi o istoj osobi Jasminu Imamoviću) mogu sazivati sjednice Vijeća u toku proglašenja prirodne nesreće i da se može izjasniti samo e-mailom, iako se sjednice Kolegija gradonačelnika održavaju u maloj sali, a isti je javno pozvao i Parlament FBiH da održi sjednicu u Tuzli, a izdejstvovano je da se ne može održati sjednica Gradskog vijeća pod istim okolnostima i na kojoj bi se moglo raspravljati shodno ustavnom pravu vijećnika, nastaviću i dalje djelovati javno kao vijećnik putem sredstava informisanja i na svom facebook-u, a kako bi se istrajalo u zaštiti građana od djelovanja koronavirusa i Jasmina Imamovića.

 

01.04. 2020.                      Mirnes Ajanović

Na vrh