Nekategorisano

Mirnes Ajanović javno pita Gradonačelnika da li je uputio zahtjev za dostavljanje finansijske pomoći za borbu protiv koronavirusa i posljedica Federalnom ministarstvu finansija

Mirnes Ajanović, kao vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla, upućuje javni poziv gradonačelniku Jasminu Imamoviću da javnosti prezentira dokaze – da li je na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije „Tekući transferidrugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine“ – shodno članu 4. Odluke dostaviozahtjev za finansijska sredstva iz člana 2. stav 4. Odluke za pomoć u borbi protiv koronavirusa i saniranja posljedica.

U svom saopštenju za javnost od 4. 4. 2020. godine Jasmin Imamović se uz žestok napad na Vladu Federacije BiH zbog, kako navodi – nezakonite, diskriminirajuće i nepoštene Odluke, poziva na član 2. Odluke, ali u saopštenju ne navodi da li je postupio po članu 4. Odluke i dostavio u roku od tri dana zahtjev Grada Tuzla za finansijska sredstva shodno pravima iz člana 2. stav 4. Odluke, koja je stupila na snagu 19. 3. 2020. godine.

Gradonačelnik i komandant Štaba Civilne zaštite Grada Tuzla dužan je odmah dostaviti javnosti odgovor sa dokazima – da li je uputio zahtjev Federalnom ministarstvu finansija za novčanu pomoć u borbi protiv koronavirusa i posljedica, kako bi se znalo da li je isključiva odgovornost za činjenicu da Tuzla od namjenskih sredstva u iznosu od preko 11 miliona maraka nije dobila ni jednu marku – na strani Fadila Novalića i Vlade Federacije BiH ili je Jasmin Imamović kao gradonačelnik ikomandant Štaba Civilne zaštite propustio iskoristiti pravo Grada Tuzla za dobijanje federalnih novčanih sredstava.

U prilogu saopštenja Odluka broj 436/2020, od 19. 3. 2020. godine

  1. 4. 2020. Mirnes Ajanović
Na vrh