Politika

Mirnes Ajanović: DIREKTORI, AKO NE BUDETE RADILI U INTERESU RUDARA I GRAĐANA – ODGOVARAĆETE!

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović obavio je razgovor sa grupom prevoznika koji vrše transport uglja domaćinstvima iz Rudnika “Kreka” Tuzla, a zbog okolnosti da se onemogućava nabava i transport ovog energenta do krajnjih kupaca. Građani BiH svjedoci su otežane nabavke uglja iz svih rudnika, a dok menadžment Rudnika i Elektroprivrede BiH problem pravda nedostatkom uglja i problemima u proizvodnji pojavljuju se informacije da se nekim transportnim preduzećima ipak omogućava prevoz uglja.

Kako bi se dokazalo da li menadžment Rudnika „Kreka“ Tuzla i Elektroprivrede BiH posluje nezakonito – Mirnes Ajanović je u svojstvu advokata pozvao samostalne prevoznike na praćenje ulaza i izlaza sa separacionih postrojenja u Rudnicima “Kreka” Tuzla, te da se obezbijede svjedoci da bi se utvrdilo da li se vrši ucjena kupaca u odjelu za prodaju uglja na način da se uslovljava prodaja prevozom od strane odabranih firmi.

Navedeno je potrebno kako bi se prikupio dokazni materijal radi podnošenja krivičnih prijava tužilaštvu protiv lica koja vrše diskriminaciju nad prevoznicima kojima je onemogućena nabava i transport uglja, jer bi se u slučaju koncentracije dokaza radilo o izvršenju krivičnog djela iz člana 177. Krivičnog zakona FBiH, za šta je propisana kazna zatvora do pet godina.

Mirnes Ajanović je u video prilogu, koji se dostavlja uz saopštenje za javnost, pozvao direktore Rudnika „Kreka“ Tuzla i Elektroprivrede BiH da umjesto manipulacija o stečaju – obezbijede adekvatnu proizvodnju uglja i time plate rudarima, te da rade u interesu rudara i građana i odmah prestanu sa diskriminacijom prevoznika i kupaca uglja.

 

 

Na vrh