Politika

Mirjana Marinković-Lepić: Otvaranje pregovora donosi političku, tehničku i finansijsku podršku koja će ubrzati proces priključenja EU

Mirjana Marinković-Lepić, predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, pozdravila je preporuku predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen za otvaranje pristupnih pregovora BiH sa EU.

“Nema sumnje da BiH zaslužuje otvaranje pregovora i jako je važno što je to prepoznato od najvećih zvaničnika EU.

Otvaranjem pregovora, za koje vjerujem da će se desiti 21. marta, omogućit će se tehnička, finansijska i politička podrška EU zahvaljujući kojoj će BiH moći ubrzati svoj put ka članstvu u EU. Čak i do trenutka samog članstva, uz poštovanje preporuka EU, naše građanke i građani osjetit će značajne promjene na bolje i u svom svakodnevnom životu.

Jako je važna činjenica da će otvaranje pregovora pridonijeti osjećaju političke i sigurnosne stabilnosti u BiH što onda otvara mogućnost i za investicije, kako strane tako i domaće, pokretanje proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta.

Otvaranje pregovora bi moralo na unutrašnjoj političkoj sceni donijeti veći stepen konsenzusa o pitanjima važnim za priključenje u EU, što će onda i ubrzati naš evropski put.

Sve to zahtijeva izuzetnu predanost prilagođavanju naših standarda onim standardima koji vrijede u EU. To neće zavisiti samo od državne, već i od entitetskih i kantonalnih vlasti.

Ono što mogu reći jest da u Predstavničkom domu svijest o važnosti prilagođavanjima EU standardima postoji te da smo i dok nismo bili sigurni u otvaranje pregovora usvajali akte koji su u skladu s EU zahtjevima. Tako ćemo i nastaviti.”

Na vrh