BiH

Mirjana Marinković-Lepić: Nejasno za šta je Novalićeva vlada izdvojila 4,5 miliona KM a u vezi brze ceste Tuzla-Sarajevo

Na Budžet Federacije BiH za 2023. godinu usvojen je amandman kojim se za izradu glavnog projekta za izgradnju brze ceste Sarajevo – Tuzla traži 4.500.000 KM.

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 6. aprila izdvojila pomenuti iznos Cestama Federacije BiH za brzu cestu Sarajevo – Tuzla, izradu glavnog projekta i eksproprijaciju, na ovoj brzoj cesti, poddionica Vitalj – Gojakovići.

Mirjana Marinković-Lepić, predsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, upozorava da se tu ne radi o istom projektu.

“Amandman na budžet odnosio se na izradu glavnog projekta za novu trasu brze ceste Sarajevo – Tuzla. Ni na šta drugo. Izdvajanjem sredstava kojim se Novalićeva vlada hvali nije jasno šta je predviđeno. Spominje se izrada glavnog projekta, ali pitanje je na kojoj dionici. Da li na cjelokupnoj, od Sarajeva do Tuzle, ili na relaciji Vitalj – Gojakovići. Dalje, nije jasno kako je moguće planirati eksproprijaciju zemljišta na samo jednom dijelu ako glavni projekt nije gotov te se faktički pouzdano ne može ni znati gdje je eksproprijacija potrebna. I ono, što je možda i najčudnije, jeste da je Vlada FBiH prebacila novac Cestama Federacije a trebala je, ako joj je u planu brza cesta, ta sredstva prebaciti Autocestama Federacije BiH.

Ne isključujem mogućnost da postoje dva različita projekta po mnogo čemu slična i s istim planiranim iznosom te da ovaj za koji je Vlada FBiH izdvojila novac nije ustvari isti kao onaj na koji se odnosi budžetski amandman a koji su predložile stranke Osmorke i HDZ.

S tim u vezi, tražila sam od Vlade FBiH, u formi poslaničkog pitanja, da razjasni ovu situaciju i da odgovore po kojem su osnovu, odluci, prijedlogu ili amandmanu izdvojili spomenuta sredstva.”

Na vrh