Aktuelno

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK povodom Međunarodnog dana socijalnog rada

U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada (IFSW), Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a ove godine je to 20. mart. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana socijalnog rada je „Promocija održivog razvoja i zdravih zajednica“.

Povodom Međunarodnog dana socijalnog rada Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK želi ukazati na aktuelno stanje i proces reforme socijalne zaštite djece.

Na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini  prava na određena novčana davanja iz oblasti socijalne i dječije zaštite ostvarilo je 23326 korisnika. Ukupan iznos naknada (koje se isplaćuju iz kantonalnog i federalnog budžeta) je 29.546.238,56 KM. Pored novčanih davanja građanima Tuzlanskog kantona neophodne su usluge socijalnog rada vezane za stručni rad i podršku. Socijalni radnici i svi članovi stručnog tima pružaju usluge u skladu sa potrebama građana, zakonskim obavezama i mogućnostima ustanova.  Na ovaj način se na godišnjem nivou podrži još preko 20.000 pojedinaca i porodica u TK. Kadrovski i prostorni uslovi u značajnom broju Centara za socijalni rad su još uvijek nezadovoljavajući jer nedostaje propisan stručni kadar i odgovarajući uslovi rada, što otežava obavljanje djelatnosti socijalnog rada i pružanje podrške građanima.

Fokus rada Ministarstva zajedno sa nadležnim ustanovama i partnerskim organizacijama je, takođe na reformi socijalne zaštite i deinstitucionalizaciji usluga smještaja djece, gdje su postignuti značajni rezultati. U okviru procesa transformacije JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla u različitim fazama pružanja i razvoja je pet novih usluga koje približavaju usluge korisnicima u zajednici i imaju za cilj prevenciju izdvajanja djece iz porodica. Naredni koraci fokusirani su na uspostavljanje usluge „Mali Porodični Dom“. Takođe, planira se nastavak aktivnosti vezano za početak rada Dnevnog centra za djecu, Centra za savjetovanje i edukaciju, praćenje rada u Prihvatilištu za djecu i Materinskom domu, kao i rad na preveniranju izdvajanja djece iz porodica i razvoju hraniteljstva.

 

Sa željom da nastavimo procese reforme socijalne zaštite i uspostavljanje  socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, i na taj način doprinesemo „promociji održivog razvoja i zdravih zajednica„ svim socijalnim radnicima, zaposlenicima, saradnicima u ustanovama i organizacijama koje se bave djelatnošću socijalnog rada, kao i volonterima i humanitarnim radnicima čestitamo Međunarodni dan socijalnog rada

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK

Na vrh