Business

Međunarodni dan potrošača obilježen u Tuzli

Međunarodni dan potrošača – 15. mart povod je da se potrošači educiraju o raznovrsnim uslugama, a jedna od njih je informatizacija zdravstva.

Uvezanost sa Univerzitetsko – kliničkim centrom Tuzla dobra je za praćenje historije bolesti pacijenta. Jedno od pitanja upućeno edukatorima bilo je: Šta se promijenilo u sistemu davanja uputnica za zdravstvene pretrage, te kako naš porodični ljekar koristi elektronske nalaze.

– Nalaz tj. uputnica ide za laboratoriju gdje piše šta se treba raditi od nalaza. Nalaz se isti dan vraća ljekaru i ako je nešto alarmantno, ljekar odmah zovne pacijenta da se dogovore oko daljeg liječenja – kazala je savjetnica u ZZO TK dr. Amila Bećirović.

Predsjednica Aktiva žena penzionerki Tuzla Zlata Rekić istakla je da očekuju da pacijenti imaju bolji uvid u zdravlje, “jer kad dođemo u treću životnu dob mislimo na svoje zdravlje da ne bi bili na teret svojim najmilijima”.

Osim o pogodnostima na edukativnom skupu u Tuzli bilo je riječi i o problemima s kojima se susreću korisnici zdravstvenih usluga – pacijenti, i zdravstveno osoblje Javnih ustanova Dom zdravlja “Mustafa Šehović” Tuzla i Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Prema posljednjim informacijama Služba za interne bolesti Doma zdravlja uvezana je u sistem, pa nalaz može pogledati i ljekar specijalista, a ne samo ljekar porodične medicine. Želja edukatora je da informatizacija zdravstva zaživi u svim ambulantama i Domovima zdravlja u TK, te da uskoro dobijemo elektronske zdravstvene knjižice – rečeno je na predavanju „Elektronske uputnice – elektronski nalazi – do elektronskih zdravstvenih knjižica – čiji organizator je Udruženje potrošača “Klub potrošača” TK Tuzla.

Na vrh