BiH

Mašinski tehničar, doktor medicine ‘servirali’ zastupnicima Vukoju, pravo na izbor nemaju, samo na (ne)potvrđivanje!

Glavna preokupacija javnosti danas je sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije, a na kojoj se nalazi tačka Izbor i imenovanje, u okviru koje će zastupnici glasati po (ne)potvrđivanju Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda BiH.

On jeste prvorangirani kandidat za tu poziciju, a 13. 2. 2023. Radna grupa je obavila intervje s kandidatima, gdje su i izvršena bodovanja. Na kraju i nakon svih peripetija i ustavnih i neustavnih radnji Vukoja će danas biti jedini predložen, što znači da zastupnici ne mogu birati sudiju, već potvrditi Vukoju ili ne izglasati ga.

Višemjesečne trakavoce su se javila jer je Vukoja blizak HDZ-u, pa je 2019. godine bio i kandidat HNS-a, kojim vlada lider HDZ-a Dragan Čović, za delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nakandno, problemi zbog činjenice da Komisija za izbor i imenovanja šalje samo prijedlog s jednim imenom pred zastupnike, dodatno je zakomplicirala ovaj proces.

No, pravo pitanje je kako je Vukoja došao na prvo mjesto među deset kandidata?

Bodovanje kandidata, a time i Vukoju na prvo mjesto stavili članovi petočlane radne grupe koju su činili federalni zastupnici Mladen Bošković (HDZ), Irfan Durić (NES) i Rasim Smajlović (NiP) kao članovi Komisije za izbor i imenovanja, te sudije Hakija Zajmović i Božana Banduka kao članovi Udruženja sudija FBiH.

Stoga u nastavku donosimo biografije članova Radne grupe koja je Vukoju odredila za prvorangiranog

MLADEN BOŠKOVIĆ

Rođen 21.5.1958. godine, Crnići, općina Stolac. Osnovnu školu završio u Crnićima, gimnaziju u Čapljini, a Medicinski fakultet u Sarajevu. Specijalizaciju iz Interne medicine završio u Zagrebu. Član HDZ-a BiH, dopredsjednik HDZ-a BiH, član Županijskog odbora HDZ –a BiH i predsjednik Općinskog odbora HDZ-a BiH Stolac. Oženjen, otac troje djece.

IRFAN DURIĆ
Rođen 1. 11. 1964. u Cazinu. Mašinski tehničar. Od 2011. godine član je Izvršnog odbora i potpredsjednik Sportskog saveza Općine Cazin. Član je Izvršnog odbora Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine od 2010. godine, gdje danas obavlja funkciju predsjednika. Na Izbornoj sjednici Generalne Skupštini NS/FS BiH, održanoj 22. 12. 2016. godine izabran je za člana Izvršnog odbora NS/FS BiH.

RASIM SMAJLOVIĆ

Rođen 12.12.1987. u Brčkom. Završio Pravni fakultet.

HAKIJA ZAIMOVIĆ

Obavljao dužnost stečajnoh sudija Općinskog suda u Sarajevu. Otišao u penziju, sada se bavi advokaturom.

BOŽANA BANDUKA

Bivša predsjednica Općinskog suda u Kiseljaku. Trenutno je sudija u Kazneno-prekršajnom odjeljenju Suda u Kiseljaku.

Svim kandidatima su postavljena dva ista stručna pitanja. Ocjene su davane od jedan do deset. U izvještaju ove rane grupe ne navodi se kako je ko glasao, odnosno bodovao kandidate. Ali poznato je da je Vukoja dobio 46,5 bodova, a odmah iza njega je Sanela Gorušanović-Butigan sa 45 bodova.

Na vrh