Tuzla

“Lotos” Tuzla: Pomozimo osnaživanju žena i djevojaka sa invaliditetom i izazovima s kojima se svakodnevno suočavaju

Povodom 8. Marta – Međunarodnog dana žena, Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” još jednom želi istaći neophodnost borbe protiv stereotipa i višestruke diskriminacije prema ženama s invaliditetom.

Članice Foruma žena sa invaliditetom TK i aktivistice Lotosa će učestvovati u obilježavanju 8. Marta, zajedno sa organizacijama iz Tuzle koje se u okviru svog rada bave borbom za prava žena u našem društvu, Žene na ovom skupu žele poslati snažne poruke protiv nasilja i femicida uz slogan: “Da li sam ja sljedeća?”

 

Aktivnost obilježavanja Međunarodnog dana žena je planirana u petak, 8. marta 2024. godine s početkom u 16:00 sati kod kipova Ismeta M. i Meše S. u Tuzli.

U susret Međunarodnom danu žena, želimo naglasiti važnost osvještavanja o izazovima i problemima s kojima se suočavaju žene s invaliditetom. Uz činjenicu da žene generalno imaju neravnopravan položaj u našem društvu, svjedoci smo da su za ženu sa invaliditetom ti problemi višestruko izraženiji.

Djevojčice i djevojke sa invaliditetom doživljavaju sve vrste diskriminacije i ugroženo im je ostvarivanje ljudskih prava u svim oblastima života, a koja su im zagarantovana u Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom, čija je Bosna i Hercegovina potpisnica. Međutim, i pored toga što ne propisuje nijedno novo pravo u odnosu na ljudska prava generalno, Konvencija se adekvatno ne poštuje i ne provodi.

Žene sa invaliditetom imaju otežan pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, zapošljavanju, zbog čega su u još većoj mjeri izložene siromaštvu, te nisu uključene u društvene tokove.

S gorčinom zbog nedavnih šokantnih slučajeva femicida, želimo podići glas i naglasiti da su žene sa invaliditetom još više izložene nasilju, često su ekonomski ovisne o svojim zlostavljačima, te nisu u mogućnosti da reaguju i traže adekvatnu zaštitu. Iskustva nam govore da žene sa invaliditetom, posebno intelektualnim, često čak nisu u stanju da prepoznaju da su žrtve nasilja, tako da ostaju u četiri zida, izolovane i nevidljive i život im je u opasnosti.

I.C. “Lotos” je u svom radu kreirao program rada sa ženama sa invaliditetom, te različitim aktivnostima djeluje s ciljem osnaživanja i povećanja samopouzdanja žena sa invaliditetom i prevencije nasilja. Posebna pažnja se posvećuje edukaciji i izgradnji vještina i potencijala, kako bi se unaprijedio samostalan i dostojanstven život djevojaka i žena sa invaliditetom.

Snaga, borba, odlučnost i doprinos zajednici, kao i potrebe i prava žena sa invaliditetom često ostaju nepriznati od strane relevantnih donosilaca odluka, sistema, društva, a nerijetko i članova porodice i okoline.

Pozivamo na solidarnost, uklanjanje prepreka i zajednički rad kako bismo stvorili društvo u kojem svaka žena, bez obzira na invaliditet, ima pravo na ravnopravnu participaciju i dostojanstven život.

Na vrh