Aktuelno

Ljetna škola reanimacije za bh. studente

Zahvaljujući Ljetnoj školi reanimacije 150 studenata iz cijele BiH će dobiti priliku za da savladaju osnovne tehnike reanimacije, te da za to besplatno steknu evropski priznat certifikat.

– Ono što je cilj jeste da se nauči taj lanac preživljavanja po evropskim smjernicama, kako pravilno masirati srce. To može raditi bilo koja osoba, ne mora biti zdravstveni radnik, znači pravilna masaža srca, kompresija grudnog koša pet do šest centimetara frekvencom od 100 do 120 u minuti – ističe dr. Džana Atlić, koorinatorica projekta.

Kada se dogodi srčani satoj pravilna intervencije u prvih nekoliko minuta do dolaska Službe hitne medicinske pomoći može spasiti nečiji život.

– Tri do pet minuta mozak normalno može bez kiseonika, svaka iduća minuta jeste 10 posto bespovratnog odumiranja određenog dijela tijela – dodala je.

Trenutno u Tuzli postoje dva automatska eksterna defibrilatora koji još nisu korišteni. Ljekari Urgentne medicine mišljenja su da takvih defibrilatora treba biti daleko više, posebno na mjestima gdje boravi veliki broj ljudi.

– Poseban akcenat trebamo staviti na velik objekte gdje je veliki broj stanara, ali isto tako na mjesta gdje se veliki broj ljudi okuplja. Moja inicijativa i želja je da se automatski vanjski defibrilatori u Tuzli nabave i postave na Panonskom jezeru gdje imamo jako veliki broj ljudi i gdje imamo već ekipu koja bi mogla sve to uraditi i primijeniti. Mi smo spremni i da educiramo spasioce i one koji nisu medicinske ekipe da i oni koriste – izjavio je mentor projekta dr. Hajriz Alihodžić.

Cilj učesnika ovog projekta je pokrenuti inicijativu da se u nastavu medicinskog i drugih srodnih fakulteta uvedu smjernice Evropskog reanimacijskog vijeća.  U nedjelju, 4. augusta u večernjima satima na Trgu slobode bit će organiziana pokazna vježba i obuka građana.

Na vrh