Tuzlanski kanton

Ljekarska komora TK – Tražimo od Vlade da se u rješavanje problema uključe i ljekarska udruženja

Članovi LJK TK su, na žalost, samo svjedoci urušavanja zdravstvene zaštite na području TK. Odnos insitucija vlasti prema stanju u zdravstvu na području TK je maćehinski jer se ne preduzimaju dovoljno mjere kako bi se ovo stanje popravilo. Predstavnici vlasti sa područja TK u institucijama države BiH, posebno FBiH, kao promatrači prate kako se dijele sredstva za razvoj zdravstvene zaštite u druge kantone i kako se i dalje TK diskriminira u odnosu na druge kantone u FBiH i u BiH. Sredstva informiranja bruje o gubitku UKC Tuzla a nitko ne govori o tome da je Sveučilišna klinika u Mostaru u duplo većem gubitku u odnosu na UKC Tuzla. Kako objasniti da to ne sprečava Sveučilišnu kliniku u Mostaru i Univezitetski centar u Kantonu Sarajevo da standardno i redovno nabavljaju novu modernu opremu što se u zdr. ustanovama na području TK čini nedovoljno. Opremeljenost zdr. ustanova u TK je u odnosu na druge kantona u velikom zaostatku.

 

 

Planirana  sredstva prema finansijskom planu vlade TK i Fonda zdr. osiguranja TK za 2023 g. ne zadovoljavaju objektivne potrebe za normaliziranje rada u zdrvstvenim usanovama na području TK. Planirani prijem novih zdr. radnika u javne zdr. ustanove ne odgvora potrebama gradjana TK i neće utjecati na primjetan odlazak ljekara iz TK u inostrantstvo i druge dijelove BiH. Ljekarska komora TK izražava nezadovoljstvo što u izradi ovih planova nisu učestvovali ljekari a od javnosti su najviše optuženi za ovakvo stanje.

 

 

Na zahtjev velikog broja članova komore održana  je sjednica IO LJK TK 30.01.2023 g. Na kojoj je odlučeno da se uputi zahtjev vladi kantona da hitno počne riješavati nagomilane probleme u zdr. ustanovama u TK i da se nadje način da se popravi materijalno tehnička opremljenost zdr. ustanova i da se poboljšaju uslovi rada zdr. radnika u kantonu kao i da se odobri prijem novih zdravstvenih radnika u brojne deficitarne službe u zdr. ustanovama TK. Izgovor da vlada TK i resorna ministarstva još nisu formirana ne može biti i izgovor što se ova problematika ne riješava.

 

Tražimo od Vlade TK da u riješavanje ove problematike uključe i ljekarska udruženja, jer je liječnička djelatnost po zakonu o zdr. zaštiti i liječništvu FBiH jedino mjerodavna u sistemu organizovanja zdr. zaštite te samim tim ljekari i ljekarska udruženja moraju biti pozvani da učestvuju u riješavanju ovih problema, što do sada nije bio slučaj.

S poštovanjem,                                                                                       

 Predsjednik Ljekarske komore TK

Prof. dr. sc. Harun Brkić, dr. med.

Na vrh