BiH

Lendo: Presuda ‘Kovačević’ mora biti provedena bez odlaganja!

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, presudom u predmetu „Kovačević“ još je jednom potvrdio pravnu utemeljenost i ljudsku ispravnost našeg opredjeljenja za Bosnu i Hercegovinu kao građansku državu svih njenih naroda i građana zasnovanu na civilizacijskim vrijednostima, lišenu svih oblika diskriminacije i oslonjenu na vladavinu prava, istakao je Refik Lendo, potpredsjednik FBiH.

“Sadržaj ove presude odgovara standardima pravne stečevine Evropske unije kojoj težimo, pravnim pravilima i ljudskim standardima demokratskog svijeta kojem pripadamo i van razgovora stavlja sve diskriminatorske odredbe i diskriminatorske prijedloge civilizacijskog mraka protiv kojeg se borimo.

Evropski sud za ljudska prava u presudi „Kovačević“, ali i drugim presudama iz grupe predmeta „Sejdić i Finci“ utvrdio je da u Bosni i Hercegovini postoje razni oblici diskriminacija, da su one neprihvatljive i da se Bosna i Hercegovina od istih mora osloboditi.

Pravna i politička težina presuda Evropskog suda za ljudska prava je velika. U Bosni i Hercegovini u kojoj se Evropska konvencija za zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda neposredno primjenjuje i koja je nadređena svim drugim pravnim propisima, težina presuda Evropskog suda za ljudska prava još je i veća.

Presuda „Kovačević“ mora biti provedena bez odlaganja. Njenim provođenjem, zajedno sa ostalim presudama iz grupe predmeta „Sejdić i Finci“, treba da se otklone svi oblici diskriminacija u Bosni i Hercegovini koje je utvrdio Evropski sud za ljudska prava kako bi se Bosna i Hercegovine u punom kapacitetu pridružila porodici demokratskih društava vladavine prava i jednakog tretmana pred zakonom”, navodi Lendo.

Na vrh