Business

Lasić: Stolac i Neum se spajaju cestom za 10 dana, podrška i gradnji tunela Hranjen

Brojni faktori utječu na brzinu realizacije cestovnih infrastrukturnih projekata u Federaciji BiH, kazao je federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić, te je dodao kako će unatoč rastućim izazovima cestogradnja u 2022. godini doživjeti dodatni zamah.

– U prethodnom razdoblju imali smo određena kašnjenja koja su djelomično izazvana problemima u vezi s panedmijom koronavirusa, djelomično manjkom resursa na tržištu i lančanim poskupljenjem građevinskog materijala i usluga, kao i nedostatkom određenog građevinskog materijala na tržištu što iziskuje dodatno vrijeme za nabavku istog. Zbog svega toga može doći do sporije realizacije pojedinih projekata u nekim fazama, međutim izvođači radova čim nabave potrebne građevinske materijale intenziviraju radove, tako da se implementacija projekata nastavlja u kontinuitetu – istaknuo je Lasić.

 

Jedan od projekata koji je bio u fokusu javnosti proteklih godina bit će završen ovih dana – povezivanje Neuma s ostatkom zemlje modernom magistralnom cestom.

– Nova magistralna cesta Stolac – Neum je u fazi završnih radova i preostalo je samo asfaltiranje na jedinom nezavršenom dijelu dužine od oko 2,7 kilometara. Prema našim planovima, najkasnije do 15. lipnja trebali bi biti završeni svi radovi i omogućen tehnički pregled i puštanje cjelokupne dionice Stolac – Neum dužine oko 36 kilometara u promet – kazao je ministar Lasić.

Također, jedan od prioriteta je intenziviranje radova na izgradnji tunela Hranjen dugog pet kilometara.

Lasić je podsjetio da je izgradnja tunela Hranjen na trasi planirane brze ceste Sarajevo – Goražde u isključivoj nadležnosti JP Autoceste Federacije BiH.

– Ovo ministarstvo nema zakonske nadležnosti po pitanju izravne realizacije izgradnje tunela Hranjen. Ipak, pošto je projekt izgradnje tunela Hranjen od prioritetne važnosti za Bosansko-podrinjski kanton, podržavamo stav Vlade Federacije BiH da se nastavi podrška projektu – dodao je ministar.

Pored spomenutih projekata trenutno su u fazi izrade glavne projektne dokumentacije poddionica Šički Brod – Đurđevik na trasi magistralne ceste Tuzla – Sarajevo; zatim izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup-Buća Potok; izgradnja autoceste Orašje – Tuzla, dionica Maoča – Tuzla, Lot V Čanići – Tuzla; izgradnja brze ceste Bihać – Cazin – Kladuša- RH, dionica Bihać – Cazin, poddionica Kamenica- Bisovac i izgradnja brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica RH.


Komentari
Na vrh