BiH

KRUG 99 Realpolitički odgovori na sigurnosne prijetnje: Crvena linija ispod koje ne smijemo ići!

Realpolitički odgovori na sigurnosne prijetnje u i oko BiH današnja je teka Kruga 99, a uvodničar je Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.

 

“Za nepuni mjesec dana obilježit ćemo i jubilej, 80 godina državnosti naše domovine. 80 godina obnove historijskih granica koje datiraju još iz vremena srednjovjekovne Bosne. Zalog je to kojeg moramo biti svjesni svake sekunde dok obnašamo odgovorne funkcije u državnim strukturama.

Sigurnost dolazi prva i to je preduslov za privredni i ekonomski rast i razvoj, investicije, ulaganja, te progres u svim drugim segmentima društva. Sigurnost ne smije biti posmatrana ad hoc. Ona mora biti naše trajno, strateško opredjeljenje i aktivnosti u ovoj oblasti ne smiju zavisiti od bilo kakvih turbulencija ili prekompozicija u vlasti na bilo kojem nivou”, kazao je Halilagić te dodao:

“Sigurnost je crvena linija ispod koje ne smijemo ići”.

 

Halilagić je kazao da sigunrost možemo posmatrati dvojako.

“S jedne strane posmatramo unutrašnje prijetnje po sigurnosti, a s druge strane to su prijetnje izvan granica BiH. Danas, nažalost, živimo u vremenu kada globalne promjene, politička kretanja i koliko vidimo ponovna geopolitička prekompozicija i stvaranje nekih novih interesnih sfera svakodnevno uvećavaju, ili barem drže podgrijanom određenje težnje i mogućnosti za nastanak određenih političkih i sigurnosnih turbulencija po građane, njihovu imovinu i imovinu bosanskohercegovačkog društva u cjelini.

Nadamo se da do takvih kretanja ili toga kao posljedice ukupnih kretanja, neće doći, ali nas historija uči da moramo biti oprezniji, spremniji i opremljeniji ukoliko do takvih događaja već dođe”, kazao je.

Iako pripada jednoj novoj, relativno mladoj ili mlađoj generaciji, posmatrajući politička kretanja na našoj, domaćoj političkoj sceni, regionu, ali i na globalnoj pozornici, uviđa značaj i težinu davno izgovorene sintagme „Živimo kao da će sto godina biti mir, a spremajmo se kao da će sutra izbiti rat“.

“Stoga je, smatram, neophodno, uz kontinuirano ulaganje u infrastrukturu, bolji standard naših građana, jačanje socijalne politike, posebnu pažnju posvećivati osposobljavanju specijalističkih timova, civilne zaštite, policijskih i drugih sigurnosnih i obavještajnih struktura, ali i prijatelje iz drugih zemalja koji mogu biti od pomoći i s kojima u koordinaciji možemo kvalitetnije spašavati ljudske živote i raditi na umanjivanju cjelokupne štete.

Ipak historija nas uči da je prijatelja u nevolji malo, a najnovija kretanja na svjetskoj političkoj sceni, da se prijateljstva stvaraju ili opstaju na bazi ekonomskih proračuna i interesa. Ovako sagledavajući stvari, Tuzlanski kanton je u proteklom periodu uz rekordna izdvajanja sredstava za kapitalne investicije (2022. godine 46,5 miliona KM) značajna sredstva (oko 15 miliona KM) izdvojio za kadrovsko i materijalno – tehničko opremanje Uprave policije, te smo i značajna namjenska sredstva usmjerili u opremanje službi civilne zaštite.

Iskreno se nadamo da će sva ova nabavljena oprema i ulaganja u kadrovsko jačanje i obuku, biti minimalno iskorištena i isključivo u svrhu asistencije i pružanja pomoći i podrške civilnom stanovništvu. Međutim, nabavka opreme, uz želju da je nikada ne iskoristimo u njenu primarnu namjenu, ima i poruku odvraćanja svih onih koji imaju bilo kakve nasilne pretenzije prema Bosni i Hercegovini”, istakao je Halilagić.

Četiri oklopna taktička vozila „Senator“ neće nikada napustiti Tuzlanski kanton, osim u slučaju da neka druga policijska ili civilna struktura zatraži pomoć i upotrebu ove opreme u cilju pomoći stanovništvu.

“U tom slučaju spremni smo reagovati i pružiti asistenciju na cijelom području države Bosne i Hercegovine, ali i šire. Nabavka ove i ovakve, visoko specijalizirane i s tehnološke strane veoma moderne opreme opreme nije i ne smije biti shvaćena kao prijetnja bilo kome ili bilo čemu, osim onima koji se opredijele za kršenje zakona i ugrožavanje sigurnosti i imovine, prije svih građana Tuzlanskog kantona.

Na osnovu sigurnosnih pokazatelja, mogu reći da je stanje sigurnosti u Tuzlanskom kantonu, ali i u Federaciji BiH zadovoljavajuće. S druge strane, percepcija stanja sigurnosti u očima građana Federacije BiH nije takva, odnosno, značajno je lošija od onoga kako to pokazuju objektivni pokazatelji. Tome je u Tuzlanskom kantonu doprinijelo nekoliko, međusobno nepovezanih incidentnih situacija, ali koje su, zbog kratkog vremenskog intervala u kojem su se desile i prostorno – geografske orijentiranosti, uz druge faktore doprinijele negativnom subjektivnom osjećaju građana. I to je svakako nešto na čemu trebaju poraditi i politika, policija u Tuzlanskom kantonu, ali i sve policijske agencije u Federaciji BiH jer takva percepcija doprinosi pogoršanju stanja sigurnosti.

Ulaganje u opremu Ministarstva unutrašnjih poslova je prilika je da s jedne strane pokažemo da se možemo nositi i sa organizacijom najzahtjevnijih zadataka, ali i da pokažemo koliko su naše strukture spremne i sposobne da odgovore i na najveće izazove”, istikao je Halilagić.

Samo siguran policajac može osigurati sigurno okruženje ili prijetnju staviti pod kontrolu, napominje i dodaje – zato nam je veoma bitno bilo nabaviti vozila koja će sigurno izvesti službenike policije na mjesto događaja.

“Najbolja opomena i pokazatelj neophodnosti ovakvog djelovanja je ranjavanje policijskog službenika prilikom dolaska na lice mjesta tokom događaja u Gradačcu, kojom prilikom je ranjen u putničkom motornom vozilu.

Bitno je istaknuti i da se u ovoj nabavci po prvi puta radi o kupovini savremene opreme. Ovo nije donacija. Hvala Bogu dostigli smo nivo da možemo, da smo spremni i sposobni nabaviti najsavremeniju opremu, te da ne ovisimo samo o doniranim sredstvima. I to je svojevrsna poruka. Također nabavka ove opreme je i poruka kojoj strani pripadamo.

Sredstva koja nabavljamo su sredstva u potpunosti kompatibilna sa sredstvima koja se koriste u zemljama zapadne Europe i drago nam je da se za ovaj put i usmjerenje, nabavkom istih vozila opredijelio i Kanton Sarajevo i Federalna uprava policije (Kanton Sarajevo 2 vozila, FUP – 1 vozilo). Stoga je nabavka ove opreme i poruka savezništva, partnerstva, na što mi u Bosni i Hercegovini i te kako računamo, ali se ne smijemo u cjelosti oslanjati.

Zbog toga nam je u fokusu, već predugo zanemareno, oslanjanje na vlastite snage i stvaranje aktivnog sistema samozaštite u vanrednim okolnostima, do kojih, ponavljam, nadam se da nikada neće doći. Period koji je iz nas naučio nas je mnogo toga. Naivnost u kojoj smo živjeli do 90-tih godina prošlog vijeka nas je naučila da „za sukob NIJE potrebno dvoje“. Dovoljna je jedna strana a druga je onda primorana ili da trpi ogromne gubitke ili da se pomiri sa nestankom. Stoga smatramo da je u današnjim okolnostima pitanje sigurnosti jedno od najvažnijih političkih pitanja odgovornih bosanskih, državotvornih političkih snaga”, ističe.

Nažalost one su danas razjedinjene, segmentirane ličnim i drugim interesima, a takva segmentacija je upravo najefikasniji način slabljenja bosanskohercegovačkog političkog bloka.

“Imajući u vidu globalna i regionalna politička kretanja, ali i ulogu i značaj Tuzlanskog kantona kao privredno najpotentnijeg i najmnogoljudnijeg kantona i regiona u BiH, danas smo svjesni da moramo pridavati znatno veću pažnju sigurnosnim pitanjima i zaštiti, te otklanjanju opasnosti koje mogu dovesti do neželjenih posljedica.

Ukoliko bi do takvih situacija došlo, od odsudne je važnosti da imamo osposobljene specijalističke timove, kroz civilnu zaštitu, oružane snage, policijske i druge strukture, koji će moći vrlo efikasno raditi na spašavanju ljudskih života i umanjivanju cjelokupne materijalne štete”, dodao je.

Na vrh