BiH

KRUG 99 I ČUVARI BOSNE U Sarajevu 4. jula konvencija ‘Bosna je naša bosanska’ kao odgovor na urušavanje i prijetnje cjelovitosti BiH

Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović najavio je za 4. juli održavanje konvencije “Bosna je naša bosanska” kao odgovor na aktivnosti koje poduzimaju Srbija i entitet Rs, a nakon zajedničke deklaracije svesrpskog sabora. Konvencija će se održati 4. jula u kongresnoj sali hotela Holiday s početkom u 19 sati.

Antibosanske doktrine i ideologije „Deklaracije Svesrpskog sabora“ je i tema današnjeg okruglog stola kojeg zajedno održavaju Krug 99 i NVO Čuvari Bosne.

Kulenović je kazao da su inicijativu Kruga 99 o nužnosti da se na transparentan i patriotski način iskaže otpor daljem urušavanju države BiH, suzbijanju prijetnji njenoj cjelovitosti, prihvatile nevladine organizacije, predstavnici akademske zajednice i državotvorne političke stranke.

“Konvencija nevladnih organizacija, akademske zajednice, političkih stranaka i građana treba da izrazi postignuto državotvorno, opštenarodno političko jedinstvo o temeljnim pitanjima suvereniteta bosanske države u datim historijskim okolnostima, a posebno u kontekstu deklaracije svesrpskog sabora i drugih doktrina, podjela i hegemonijom nad Bosnom i Hercegovinom. Na Konvenciji će se definisati racionalni odgovori na izazove i opasnosti sa kojima se i država i društvo suočavaju te pravci jedinstvenih odgovora i djelovanja državotvornih aktera i građana”, kazao je Kulenović.

Konvencija “Bosna je naša bosanska” bit će u znaku odlučnosti, jasnih vizija i političkih opredjeljenja i prema domaćoj i internacionalnoj javnosti i prema unutarpolitičkim i vanjskopolitičkoim akterima.

On je najavio da će nakon sarajevske konvencije biti održani skupovi i u drugim gradovima i općinama u BiH.

Na konvenciji se očekuje prisustvo građana svih struktura društva kako bi platforma patriotskog odgovora bila autentična.

Na vrh