Aktuelno

Krizni štab Grada Tuzle donio mjere za sprečavanje pojave koronavirusa

Krizni štab Grada Tuzle je na juče održanoj sjednici, razmatrao prikupljene informacije od nadležnih zdravstvenih institucija grada Tuzle, te odluke i informacije Federalnog kriznog štaba i Kriznog štaba TK, i na osnovu istih donio slijedeće zaključke i preporuke da:

 

  1. Sva lica sa stalnim ili privremenim boravkom na području grada Tuzla, a koja dolaze iz zemalja u kojima ima zabilježenih slučajeva koronavirusa, dužna su da se u roku od 24 sata nakon povratka u Tuzlu, jave putem telefona Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja u Tuzli na broj 035/368-428 i daju podatke o svom boravku u tim zemljama i o svom trenutnom zdravstvenom stanju.
  2. Ukoliko se navedena lica vrate u Tuzlu u dane vikenda i za vrijeme trajanja praznika, dužna su da se u roku od 24 satanakon povratka u Tuzlu, jave putem telefona Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli na broj124 i dajupodatke o svom boravku u tim zemljama i o svom trenutnom zdravstvenom stanju.
  3. Traži se od nadležnih državnih organa i organa Federacije Bosne i Hercegovine, da poduzmu sve mjere, radnje i aktivnosti u cilju zbrinjavanju migranata sa područja grada Tuzle u namjenske objekte,izvan Tuzle, na području Federacije Bosne i Hercegovine, i da im obezbijedi adekvatan zdravstveni nadzor kako bi se spriječio eventualni nastanak i širenje svih zaraznih bolesti pa tako i koronavirusa.

 

 

 

Krizni štab Grada Tuzle

Na vrh