Aktuelno

Koronavirus: Upute iz Federalnog ministarstva zdravstva

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je naredbu kojom nalaže Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, zavodima za javno zdravstvo u FBiH kao i kantonalnim kriznim štabovima da osiguraju da svi BiH državljani kao i strani državljani koji imaju stalni ili privremeni boravak u FBiH a koji su se unazad 7 dana, računajući od 24. februara, vratili iz Italije, Južne Koreje i Irana da se putem telefona, bez obzira da li imaju simptome bolesti ili ne, jave  svom nadležnom Zavodu za javno zdravstvo radi savjetovanja o daljnjem postupanju te ostanu u kućnoj samoizolaciji. U slučaju pojave simptoma  respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj i otežano disanje) trebaju telefonom obavijestiti hitnu pomoć.

Također je preporučeno da se u cilju sigurnosti učenika i nastavnika otkažu ekskurzije i organizirana školska putovanja u Italiju.

Bosanskohercegovačkim kao i stranim državljanima koji imaju stalni ili privremeni boravak u FBiH preporučuje se da ne putuju u zemlje u kojima se pojavio novi koronavirus (COVID-19).

Na vrh