Aktuelno

Koordinacije boračkih organizacija Grada Tuzla objaviće registar II korusa 10.marta

Na sastanku koordinacije boračkih organizacija Grada Tuzla održanom dana 04.03.2018.godine, kome je prisustvovao i federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, razmatrana je aktuelna problematika boračke populacije i jednoglasno su donešeni slijedeći zaključci:

 

1.Koordincija boračkih organizacija Grada Tuzla predlaže da se sva pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite trebaju rješavati putem dijaloga u institucijama opština, gradova, kantona, Federacije BiH i države BiH.

 

2.Koordinacija boračkih organizacija Grada Tuzla podržala je stav kantonalne i federalne koordinacije boračkih organizacija da se HITNO u parlament uputi nacrt Zakona o pravima demobilisanih boraca i da oba parlamenta u roku od 30 dana usvoje nacrt zakona.

 

3.Na zahtjev koordinacije boračkih organizacija Grada Tuzla usaglašeno je da se dana 10.03.2018.godine objavi registar boraca za regiju sjeveroistočne Bosne, odnosno registar pripadnika 2.Korpusa Armije R BiH.

 

4.Koordinacija boračkih organizacija Grada Tuzla zahtjeva od parlamenta F BiH da HITNO donese Zakon o boračkim udruženjima od posebnog značaja za BiH

Na vrh