Aktuelno

Kontinuiran partnerski odnos sa Savezom demobilisanih boraca TK

Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović prisustvovao je današnjoj   Skupštini Saveza demobilisanih boraca TK, na kojoj su prezentirani rezultati rada iz 2017. godine kao i finansijski izvještaj. U prisustvu delegata iz svih općinskih i gradskih organizacija prisutnima se obratio premijer Suljkanović navodeći da je partnerski odnos sa Savezom Vlada TK odavno postavila kao pravilo.

„Taj partnerski odnos bio je jasan i tokom posljednjih protesta pripadnika boračke populacije, koji se između ostalog odvijao i na petlji Šićki Brod“, istaknuo je premijer Suljkanović te kazao da je „odnos koji jeSavez tada pokazao, pokazatelj je istinske brige za boračku populaciju s jedne strane, ali i za druga veoma važna društvena pitanja i našu socijalnu realnost u kojoj se nalazimo.“ Premijer je kazao da Vlada TK svake godine putem Ministarstva za boračka pitanja realizira programe zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, socijalni programi, programi zdravstvene pomoći i njege, te stipendiranje djece iz boračkih kategorija.

Redovna Skupština Saveza demobilisanih boraca TK bila je prilikada delegati daju svoje prijedloge u vezi izrade Plana aktivnosti za tekuću godinu, te podnesu inicijative i prijedloge u vezi utroška finansijskih sredstava za 2018. godinu.

Skupštini su pored delegata bili prisutni i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Tuzlanskog kantona, te predsjednici i predstavnici drugih boračkih Saveza i udruženja.

Na vrh