Aktuelno

Kontakt brojevi svih nadležnih zdravstvenih službi na području TK a u vezi epidemiološke situacije

Obzirom da se veći broj građana i predstavnika medija zanima i traga za brojevima telefona i drugim kontakt podacima Kriznog štaba Tuzlanskog kantona ili dežurnih ljekara i službi, ovim putem dostavljamo pregled kontakt informacija sistematiziranih po zdravstvenim ustanovama i gradovima/općinama.

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona

 1. dr med. sci. Maida Mulić – 062/ 828 – 398 (kantonalni kontakt za građane, dostupan 24 sata)

 

Univerzitetski klinički centar Tuzla:

 1. Prof. dr med. sci. Šekib Umihanić 061/278 – 626
 2. Prof. dr med. sci. Sead Ahmetagić 061/799 – 937
 3. Prof. dr med. sci. Amer Čustović 062/344 – 296

 

Opća bolnica „Dr Mustafa Beganović“ Gračanica:

 1. Okanović dr Šemsudin 061/661 – 873
 2. Avdić dr Dijana 062/664 – 704

 

JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

 1. Prim. Kurjaković dr Safet 061/731 – 647
 2. Sahačić Umihana 061/500 – 437

 

JZNU „ Dr Mustafa Šehović“ Tuzla

 1. Milkunić Rašid 035/ 368 – 428 ( 07 – 15 sati)
 2. Hasanbašić Eldin 124, 035/ 286 – 153 ( 00 – 24 sata)

 

JZU Dom zdravlja Banovići

 1. Doc. dr. prim. Bećarević Munevera 061/282 – 873
 2. Hasanbegović Dževad 062/465 – 999

 

JZU Dom zdravlja Gračanica

 1. Ustavdić Šadić dr Murisa 061/716 – 964,
 2. Mujić dr Mubin 061/562 – 003

 

JZU Dom zdravlja Gradačac

 1. Prim. dr Vahid Keserović 061/220 – 785
 2. Ibranović – Hadžimehanović dr Fatima 062/806 – 041

 

JZU Dom zdravlja Živinice

 1. Kunić dr Avdurahman 061/830 – 056
 2. Fehrić Aida 062/326 – 007

 

JZU Dom zdravlja Lukavac

 1. Kurtić dr Nedim 061/728 – 103
 2. Prim. dr Memić Elmedina 061/961 – 321

 

JZU Dom zdravlja Srebrenik

 1. Mudrov dr Šefik 061/733 – 822 ili 035/369 – 280
 2. Zukić Almir 062/431 – 275 ili 035/369 – 280

 

JZU Dom zdravlja Teočak

 1. Haračić dr Hajrudin 062/333 – 124
 2. Čolić Fatima 061/318 – 630

 

JZU Dom zdravlja Doboj Istok

 1. Suljkanović dr Nermin 061/724 – 812
 2. Mujić dr Mubidin 061/562 – 003

 

JZU Dom  zdravlja Kladanj

 1. Čamdžić dr Fahrudin 061/193 – 364
 2. Hadžikić Lutvo 061/248 – 511

 

JZU Dom zdravlja  Čelić

 1. Avdić dr Zekerija 061/169 – 008
 2. Arnautović dr Danica 061/662 – 984

 

JZU Dom zdravlja Kalesija

 1. Osmanović Muhamed 061/730 – 590
 2. Zukić Gogić Suzana 061/640 – 006

 

JZU Dom zdravlja Sapna

 1. Džuzdanović Mirzet 061/406 – 326
 2. Zukić Gogić Suzana 061/640 – 006

 

Na vrh