Eventi

Konferencija i prezentacija studija “Javna infrastruktura – u čijem interesu?“ sutra u Hotelu Mellain

Centar za ekologiju i energiju, u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll i uz podršku EU, organizira konferenciju u okviru projekata: “Energetska politika za zaštitu klime“ i “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija.“

 

Na konferenciji će biti govora o energetskoj traniziciji i ulozi lokalnih zajednica, kao i o ekonomskim aspektima energetske tranzicije i mogućim modalitetima finansiranja tranzicije na lokalnom nivou. Pored toga, govoriće se o ulasku privatnog sektora i kapitala u projekte vezane za termoelektrane, a biće prezentirana i studija “Javna infrastruktura – u čijem interesu?“.

 

Konferencija će se održati 23.11.2018. u Tuzli, Hotel Mellain.

 

Na Konferenciji će govoriti

prof. dr. sc. Mirza Kušljugić, Fakultet elektrotehnike Univerzitet u Tuzli

Mr.sc. Damir Miljević, ekonomski analitičar iz Banja Luke

Mr.sc. Džemila Agić, Centar za ekologiju i energiju

Mr.sc.Renata Radić-Dragić, Centralno istraživačko novinarstvo (CIN)

Na vrh