Eventi

Konferencija “Ekološka valorizacija biodiverziteta faune vodenih ekosistema sliva rijeke Spreče” u četvrtak na Pravnom fakultetu u Tuzli

Pozivamo Vas da prisustvujete naučnoj konferenciji pod nazivom “Ekološka valorizacija biodiverziteta faune vodenih ekosistema sliva rijeke Spreče” koju organizira Centar za savremena biološka istraživanja i Odsjek za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Konferencija će trajati jedan dana, a učestvovat će student, saradnici i nastavnici Univerziteta u Tuzli, saradnici Univerziteta u Banja Luci, profesori sa područja TK i stručnjaci iz privrede.  Konferencija će se održati u četvrtak 03. februara 2022. godine na Pravnom fakultetu u Tuzli, sa početkom u 10.00h.

Na vrh