Kult(ura)

Kolektivna izložbe fotografija FotoBih 2024 u ateljeu Ismeta Mujezinovića Tuzla

Kolektivna izložba fotografija bosanskohercegovačke fotografije biće otvorena u ponedjeljak, 17.06.2024.godine u 19:00 sati u ateljeu Ismeta Mujezinovića Tuzla (Klosterska 19) u organizaciji Asocijacije za umjetničku fotografiju BiH.

AUFBiH formiran je 1910. godine kao Udruženje fotografa Bosne i Hercegovine, a 1947. kao Foto kino savez BiH.

  1. godine djeluje samostalno kao Foto savez BiH, a 2003. godine preregistracijom kao Asocijacija za umjetničku fotografiju u BiH.

Foto BiH nastao je sredinom osamdesetih godina prošlog vijeka kao projekat  koji je imao za cilj prezentaciju bosanskohercegovačke umjetničke fotografije kod nas ali i u drugim sredinama gdje bi se kao kolekcija od oko 120 radova prezentiralo stvaralaštvo BH fotografa u toku tekuće godine.  Izložba je zamišljena kao putujuća odnosno izložba koja se prezentira najmanje u šest gradova u BiH uglavnom u sredinama gdje su djelovali aktivni foto klubovi.

Za tadašnje uslove posebno je bilo značajno da je za svaku izložbu biran poseban žiri od tri člana ili selektor tako da je svaka izložba bila i posebno bodovana što je bila inovacija za to vrijeme i izazvala mnogo dileme kod drugih foto saveza, ali i inicirala druge da se bave sličnim aktivnostima.

Prvi ciklus izložbi održan je 1986. godine i prezentiran je u Sarajevu, Mostaru, Lukavcu, Banja Luci, Tuzli i Doboju. Izlagano je oko stotinu radova i dodijeljivane su nagrade za njabolje fotografije i kolekcije fotografija. Izložba nažalost kao i sve što je vezano za fotografiju nije izazvala posebnu medijsku pažnju kod nas moglo bi se reći da su više interesa za nju pokazale sredine van BiH.

U toku sljedećih šest godina izložba je izborila svoje mjesto u fotografskom svijetu uglavnom u ovih šest gradova, a centralna izložba uvijek je održavana za Dane fotografije BiH te su izložbe održane i u Modriči, Bosanskoj Dubici i Trebinju. 1992. godine marta mjeseca završena su žiriranja izložbi fotografija i sve pripremljeno za start ali je početak rata uništio kompletan fundus pristiglih fotografija te su o ovim izložbama ostali samo zapisi u pripremi kataloga.

Izložbu FotoBiH – Foto savez BiH ponovo je pokrenuo 2002. godine i to u toj prvoj godini kao reperezentativnu izložbu radova aktivnih fotografa i sa dijelom radova autora koji su preminuli u zadnjih deset godina. Izložba je postavljena u Gradačcu, Tuzli i Kladnju i prošla je prilično nezapaženo.

Sadašnji koncept izložbe zamišljen je tako da se radovi šalju u digitalnoj formi zaduženom članu Upravnog odbora za ove aktivnosti koji priprema fotografije za žiriranje te prosljeđuje članovima žirija koji u roku od 15 dana dostavljaju rezultate. Izložbe  “FotoBiH” do sada su održavane u Zenici, Tuzli, Bijeljini, Travniku, Doboju, Prnjavoru, Banja Luci, Bugojnu, Gornjem Vakufu, Mostaru, Trebinju, Prozor – Rami i Sarajevu.

Na vrh