Politika

KO SDA – Vlada TK nije legitimna

Nakon 100 dana rada Vlade Tuzlanskog kantona Stranka demokratske akcije je izvršila analizu rada Vlade i Skupštine TK tim povodom daje

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

 

Stranka demokratske akcije još jednom podsjeća javnost da se radi o nelegitimnoj i nelegalno imenovanoj Vladi TK, koja obnaša funkciju izvršne vlasti iako nije dobila povjerenje građana za politiku koju provode.

 

Ono što želimo napomenuti da Poslanici u Skupštini TK, koji su napustili SDA nisu legitimni predstavnici građana jer su mandate poslanika dobili kao kandidati SDA.

 

Zbog  svega gore navedenog poznata je činjenica da se radi o nelegalno izabranoj Vladi zbog čega je pokrenuto pitanje ustavnosti Odluke Skupštine TK o smjeni prethodne Vlade TK, čiju  odluku očekujemo vrlo brzo.

 

Analizom rada zakonodavne i skupštinske vlasti tim za praćenje rada Vlade TK i Skupštine TK u posljednjih 100 dana njihovog mandata evidentirao je veliki broj propusta i pogrešnih odluka donesenih od strane zakonodavne i izvršne vlasti, koje mogu imati nesagledive posljedice po Tuzlanski kanton.

 

Stranka demokratske akcije traži od Vlade TK da hitno i neodložno u cilju očuvanja 1000 radnih mjesta i osiguranja kontinuiranog tehnološko proizvodnog procesa u GIKIL-u nastavi arbitražni postupak od kojeg je odustala pred arbitražnim sudom u Beču koji je pokrenut 2017. godine od strane Vlade TK protiv partnerske firme GHSL zbog neispunjavaja obaveza iz osnovnog ugovora o dokapitalizaciji KHK Lukavac (2003.godina), za što je Vlada TK u Budžetu za 2018. godinu osigurala i potrebna finansijska sredstva.

 

Analizom rasporeda grant sredstava nižim nivoima vlasti koja su po prvi put od strane Vlade TK u prošlom sazivu planirana u Budžetu za 2018. godinu kao pomoć nižim nivoima vlasti u iznosu od milion KM, utvrđeno je da Vlada TK nije ispoštovala princip da se sredstva ravnomjerno u jednakom iznosu od po 200000 KM dodijeli općinama Kladanj, Sapna Teočak, Doboj Istok i Čelić, što nas navodi na zaključak da se aktuelna Vlada TK  ne drži principa koje proklamuje u svom radu ravnomjernog razvoja svih lokalnih zajednica TK. Odnosno načinom rasporeda sredstava kako je to predložila Vlada TK direktno su oštećene općine Čelić i Doboj Istok, što nas dovodi na zaključak da Vlada TK se samo deklarativno drži principa ravnomjernog razvoja Tuzlanskog kantona.

 

Na isti ili sličan način Vlada TK je izvršila raspored i ostalih grant sredstava Vlade TK. Najeklatantniji primjer neravnomjernog rasporeda sredstava prema nižim nivoima vlasti jeste raspored sredstava iz programa vodnih naknada po prijedlogu ministarstva vodoprivrede poljoprivrede i šumarstva.

Ono što takođe zabrinjava jesu nezakonitosti koje su učinjene od strane Vlade TK prilikom rasporeda sredstava odnosno Vlada TK je podržala projekte u nekim općinama iako ti projekti ne ispunjavaju uslove u skladu sa Odlukom o propisanim kriterijima, koji moraju ispunjavati projekti koji se finansiraju iz programa vodnih naknada Vlade TK.

 

Stranka demokratske akcije poziva premijera TK da nastavi postupak i proceduru otpisa duga općini Čelić koju je započela i inicirala općina Čelić na inicijativu ministarstva finansija u vrijeme dok je funkciju ministra finansija obnašao aktuelni premijer Jakub Suljkanović.

 

Stranka demokratske akcije upozorava i skreće pažnju javnosti na visok stepen netransparentnosti u njenom radu što do sada nije bio slučaj. Kada govorimo o transparentnosti rada nelegalne Vlade TK u posljednjih 100 dana možemo primjetiti da javno Vlada na svojoj web stranici iako joj je to obaveza prema građanima TK ne objavljuje odluke vezane za davanje saglasnosti za prijem zaposlenika u javnom sektoru, zatim odluke koje se odnose na određena kadrovska rješenja u članstvu upravnih, nadzornih školskih odbora itd, takođe nisu objavljena na stranici Vlade TK.

 

Poseban primjer netransparentnosti možemo navesti upošljavanja u MUP TK. Stoga pozivamo da MUP TK objavi javno imena zaposlenih na posljednjem konkursu za prijem policajaca. Ukoliko to urade vidjet ćemo da imamo klasične primjere sukoba interesa i nepotizma prijema određenih kandidata sa poslanicima u Skupštini TK i drugim izabranim zvaničnicima aktuelne vlasti, zatim zabilježeni su primjeri da su na posljednjem konkursu u MUP TK primljene osobe koje su već u radnom odnosu ( Šume TK ) iz čega se može zaključiti da pojedinci mogu birati radno mjesto.

Kao sljedeći primjer netransparentnosti mogu se navesti i posljednje predložene izmjene Zakona o državnoj službi TK koji se mijenja zbog dva poslanika u Skupštini TK ( zaposlenika namještenika ) koji se favoriziraju u odnosu na državne službenike i smjene „neposlušnih“ direktora. Odnosno ovim izmjenama Zakona o državnoj službi državni službenici se stavljaju u neravnopravan položaj u odnosu na namještenike. Predloženim izmjenama namještenicima je omogućen politički angažman, dok državni službenici nemogu biti birani u organe političkih stranaka.

 

Stranka demokratske akcije podsjeća da je Vlada SDA ( 2017. godine ) kod usvajanja osnovnog teksta Zakona o državnoj službi TK predložila da se sa liste uspješnijih kandidata, bira najuspješniji kandidat, što je Skupština TK kroz amandmansko djelovanje izmijenila i usvojila odredbu kojom rukovodilac organa bira jednog sa liste uspješnih bez obzira na poziciju na listi.

 

Iz ovog možemo zaključiti da aktuelna nelegalno izabrana skupštinska većina donosi i mijenja zakone kako bi zadovoljila lične interese pojedinih poslanika u Skupštini TK a ne kako bi se zadovoljio opšti društveni interes koji je osnov za donošenje bilo kojeg zakona.

 

Takođe Stranka demokratske akcije smatra da je odluka Skupštine TK o neprihvatanju izvještaja o radu Vlade TK za 2017. godinu nelogična i neprincipjelna i nezapamćena u historiji političkog djelovanja posebno imajući u vidu nekoliko činjenica:

  • Da smo u sazivu prošlog saziva Vlade imali 7 ministara koji su ušli u saziv nove nelegalne Vlade TK
  • Da je ostvaren višak rashoda nad prihodima odnosno suficit u visini gotovo od 10 miliona KM.

 

Ono što treba napomenuti jeste da je izvještaj o radu Vlade TK, zbir izvještaja ministarstva pa se da zaključiti na osnovu toga da aktuelna Skupštinska većina nije podržala ni izvještaj o radu „svojih“ ministara koji su nastavili kontiniutet rada u nelegalnoj i nelegitimnoj Vladi TK.

 

Stranka demokratske akcije poziva Vladu TK da pod hitno nastavi program sufinansiranja kamata na kredite privrednim društvima. Kao što je poznato prethodni saziv vlade TK je usvojio odluku o sufinansiranju kamata po programu kredita za privredna društva u visini od 25 miliona KM. Trenutno Vlada kasni sa realizacijom tog programa i trenutno je neraspoređeno još uvijek 7 miliona KM.

Isto tako tražimo da Vlada TK nastavi i završi proceduru kreditnog zaduženja Direkcije regionalnih cesta TK u visini od 20 miliona KM kako bi se što hitnije krenulo u adaptaciju i rekonstrukciju regionalnih cesta za što su bila i predviđena pomenuta sredstva.

 

Stranka demokratske akcije traži od direktora JP RTV TK, zbog kršenja člana 31. Pravila o pružanju medijskih usluga da podnese ostavku obzirom da je prije nekoliko dana izabran na funkciju člana Gradskog odbora PDA, čime je direktno prekršio član 31. Pravila o pružanju medijskih usluga i radija.

 

Stranka demokratske akcije traži da Vlada TK okonča pregovore sa sindikatima zdravstvenih radnika i potpiše kolektivni ugovor obzirom da je navedena aktivnost ranije započeta i gotovo bila dovedena do okončanja, kako se nebi dovelo u pitanje blagovremeno i efikasno pružanje zdravstvene usluge svim građanima na području TK.

 

PRESS SLUŽBA

KO SDA TK

Na vrh