Politika

KO SDA – Protiv smo odluke Vlade TK o moratoriju na prijem novih studenata na neke od fakulteta Univerziteta u Tuzli

Vlada TK je donijela  Odluku Broj: 02/1-40-5936-11/18. od 18.05.2018. godine, kojom su prihvaćene  mjere koje će doprinijeti rješavanju problematike odlaska građana i mladih sa područja Tuzlanskog kantona. Navedenu Odluku Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila uz zaključak,kojim  Skupština Tuzlanskog kantona između ostalih zaduženih nadležnih organa uprave i drugih institucija, zahtijeva od  Ministarstva obrazovanja i nauke da:

– Uskladi upisnu politiku s potrebama tržišta rada i uvede moratorij na prijem novih studenata na fakultete za čijim stručnim kadrom ne postoji potreba na tržištu rada.

Stranka demokratske akcije smatra da je nedopustivo  da se na ovaj način Vlada i većina u Skupštini TK odnosi prema  pitanjima obrazovanja, upisne politike odnosno moratorija na prijem novih studenta na Univerzitetu u Tuzli. Univerzitet u Tuzli pripada temeljnim vrijednostima  Bosne i Hercegovine. Mjera koja se nalaže direktno se odnosi na zabranu upisa novih studenata na odsjeke Bosanki jezik, Historiju i Razrednu nastavu pomenuti  odsjeci (Bosanski i Historija) čine nacionalnu grupu predmeta. Ovaj čin je zločin, atak, diverzija na istinske vrijednosti i podrivanje je temelja države Bosne i Hercegovine. Akteri ovih odluka mogu se izjednačiti sa istim onim koji su nam osporavali i koji nam i danas osporavaju pravo na jezik, historiju, identitet… U oba slučaja uskraćuje se osnovno elementarno ljudsko pravo.

Ako se primjeni predložena Odluka moratorijem će se zabraniti i upis studenata na  Pravnom odnosno Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,  što je neviđeno u akademskoj praksi u Svijetu.(Statistički bilteni 04/2018 – JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona osvrt na strukturu kadra koji se nalazi na evidenciji za zapošljavanje).

Stranka demokratske akcije smatra da je paradoks to što jeVlada  privatnim, pravnim i ekonomskim  fakultetima u posljednja dva mjeseca dala saglasnost na upis više stotina studenta. Iz ovakvog ponašanja Vlade i Skupštine TK možemo zaključiti da Vlada i Skupština TK na perfidan način zaustavljaju razvoj javnog Univerziteta što u konačnici može dovesti do zatvaranja određenih fakulteta na javnom Univerzitetu.

Tražimo od Vlade TK povlačenje ili korigovanje ovako sramne Odluke i izvinjenje građanima Tuzlanskog kantona i Univerzitetu u Tuzli na već načinjenoj šteti.

PRESS SLUŽBA KO SDA TK

Na vrh