Politika

KO SDA o “privatnim partijama”

Dana 04.04.2018. godine održan je sastanak rukovodstva Povjereništva KO SDA TK sa predsjednicima općinskih/gradskih odbora SDA TK na temu:”Aktuelna politička situacija na području Tuzlanskog kantona”.
Zaključeno je da formiranje novih političkih partija nema uticaja na stanje u općinskim/gradskim odborima SDA na području Tuzlanskog kantona.

 
Evidentno je da postoje kontinuirani nedemokratski pritisci od strane aktivista novih političkih subjekata na izabrane i imenovane zvaničnike od strane SDA i drugih političkih partija. Posebno ističemo da na njihovu žalost pomenuti pritisci nedaju očekivane im rezultate.

 
SDA osuđuje tu vrstu političkog nedemokratskog djelovanja i još jednom podsjećamo da se radi o privatnoj partiji, koja ima za cilj ostvarivanje ličnih, a ne opštih interesa.

 
SDA poziva patriotski opredjeljene građane da prepoznaju takve pojedince i pojave, osude njihovo djelovanje u cilju jačanja i očuvanja jedine nam Bosne i Hercegovine.

 
Na sastanku su utvrđeni i termini opštinskih tribina koje imaju za cilj upoznavanje građana sa aktuelnom političkom situacijom i priprema za predstojeće  Opšte izbore.

 

 

PRESS SLUŽBA KO SDA TK

Na vrh