Politika

Klub vijećnika SBB-a o gorućim problemima Grada Tuzla

Na današnjoj Press konferenciji Kluba vijećnika SBB-a u Gradskom vijeću govorilo se o tačkama dnevnog reda koje su izazvale veliko interesovanje građana u proteklim danima.

Kada je riječ o uvođenju komunalnih naknada Klub je istakao da nije podržao takvu odluku. Postavljeno  je pitanje,  ako je to već zakonska obaveza, zašto se čekalo 14 godina na njeno ispunjavanje i da li Gradonačelnik treba da odgovara zbog nepoštivanja zakona i oštećenja Budžeta?

Klub vijećnika je za to da se zakon poštuje ali da se uvede neka simbolična naknada. Jedan od prijedloga jeste da se izradi i socijalna karta kako bi najosjetljivije kategorije što lakše podnijele novo opterećenje.  Klub vijećnika SBB-a će tražiti informaciju o detaljnom utrošku ovih sredstava kako nam se ne bi dešavala iste stvari koje su se dešavale sa sredstvima dobijenim od strane TE Tuzla.  S obzirom da je obrazloženo da će se sredstva koristiti za održavanje i prečišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje grobalja, održavanje javne rasvjete i obavljanje kafilerijskih poslova, jedino pozitivno je to da su Gradska uprava i Gradsko vijeće priznali da JKP “Komunalac” nije dobro obavljao taj posao.

 

Kada je riječ o informaciji vezanoj za FK Sloboda Tuzla Klub vijećnika smatra da se stanje u klubu ne može popraviti dok se Skupština i Uprava kluba ne promijene. Potrebno je što prije izvršiti depolitizaciju kluba, ne samo FK Sloboda Tuzla nego i drugih klubova u ovom gradu kako ne bi završili kao KK Sloboda Dita. Ako se pogleda ko obavlja funkciju predsjednika skupština u svim klubovima koji se finansiraju iz Budžeta grada  vidjet ćemo da dolaze iz iste političke partije. Zato nam niko ne može reći da nema politike u sportu ili da Grad nema nikakve veze sa time. Tek kada se politika isključi iz sporta i kada se dovedu sposobni ljudi u skupštine i uprave klubova možemo očekivati napredak.

 

 

Na vrh