Politika

Klarić i Nikšić: Aktivisti dobili zakon koji ih štiti od ušutkavanja

Predstavnički dom Parlamenta FBiH danas je usvojio Nacrt Zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana i aktivista Federacije BiH. Nacrt su predložili zastupnici Naše stranke Damir Nikšić i Sanela Klarić.

Tim povodom Klarić kaže: “Ovo je prvi zakon koji nudi anti-SLAPP odredbe, a SLAPP su strateške tužbe protiv učešća javnosti, koje imaju cilj da zastraše, obeshrabre i demotivišu aktiviste. To, nakon usvajanja Zakona, neće više moći biti slučaj.”

Osim brige o aktivistima, što je osnovni razlog za donošenje ovog Zakona, također krupan razlog je i činjenica da je zahtjev za rješenjem ovog problema sadržan i u sklopu 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji O tome Damir Nikšić kaže:

“Prema ovom mišljenu, Bosna i Hercegovina mora ojačati demokratiju/funkcionalnost, vladavinu prava, osnovna ljudska prava i reformu javne uprave to su osnove procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Moramo osnažiti aktivizam ali i osigurati poticajno okruženje za civilno društvo. To ovim zakonom postižemo.”

Klarić i Nikšić smatraju da će se ovim zakonom okuražiti brojni građani da bez straha od sankcije ili neuspjeha uzmu učešće u rješavanju društvenih problema čak i ako dosad nisu bili aktivisti. Na kraju su se zahvalili Aarhus centru koji je pokrenuo aktivnosti pisanja Nacrta ovog zakona sa drugim udruženjima,

Na vrh