Lični stav

Karton revolucija – Pokrećemo reformu sistema visokog obrazovanja TK

Ekipa okupljena oko pokreta građanskog aktivizma nazvanog – Karton revolucija predlaže reformu sistema viskog obrazovanja TK, ovo su njihovi prvi koraci koje će napraviti u tom smjeru …

 

 

❗Juče u Plavoj sali BKC-a (gdje se održava Skupština TK-a) jednoglasno usvojeni zaključci❗

Građani i građanke Tuzlanskog kantona kreću u reformu sistema visokog obrazovanja TK-a. Korištenjem svih zakonom dozvoljenih metoda želimo motivisati i obavezati institucije da zajedničkim snagama krenemo razvaljivati sistemsku korupciju u privatnim, javnim i drugim institucijama koje se bave visokim obrazovanjem. Pozivamo sve aktere u procesu na saradnju, studente, profesore i građane da nam se pridruže u ovoj časnoj borbi koja nam predstoji.

 

Na press konferenciji je javnost obavještena i o zaključcima:
1. Tražit ćemo sastanak sa Ministrom obrazovanja TK-a kako bismo zajednički stali u zaštitu studenata i obrazovnog procesa u što iskreno vjerujemo da će se dogoditi.

2. Tražit ćemo sastanak i saradnju sa Agencijom za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine.

3. Mobilisat ćemo i ohrabriti građane da se organizuju u zajedničkoj borbi protiv korupcije u visokom obrazovanju.

4. Tražit ćemo da Vlada Tuzlanskog kantona osigura mjesto za predstavnike našeg pokreta u Uredu za borbu protiv korupcije TK-a kako bi sistemski bili u prilici delegirati zahtjeve građana, pratiti i pomagati u radu institucija.

5. Po stvaranju preduslova kreirati i u skupštinsku proceduru uputiti izmjene Zakona o visokom obrazovanju TK-a.

Na vrh