Sport

Karim Hebib pokrenuo inicijativu protiv diskriminacije Bošnjaka u džudu: Branislav Crnogorac je pošast

Karim Hebib već godinama vodi pravnu borbu protiv Džudo saveza Bosne i Hercegovine (JSBIH), a sada je odlučio da otvoreno progovori i o Branislavu Crnogorcu.

 

Hebib je početkom novembra prošle godine održao konferenciju za medije, a nakon pravosnažne izvršne presude kojom je presuđeno da je Džudo savez BiH vršio diskriminaciju.

 

“Branislav Crnogorac je ‘nesreća’ za džudo sport u Bosni i Hercegovini, a nakon historijske presude mi nastavljamo borbu za pravo i pravdu. U Džudo savezu BiH sve što se radi i što je rađeno radi se po planu Branislava Crnogorca. On treba da bude prokazan i obilježen zbog svojih nedjela, a princip koji on promoviše ‘za sve loše nisam kriv, a sve što ima dobro pripisujem sebi’ je neodrživ princip. Lažni sjaj i veličanje Branislava Crnogorca je izuzetno štetno za sport. On je sistemski radio na slabljenju Bošnjaka u džudo sportu decenijama. Crnogorac se brani ‘svojim’ sportskim  rezultati ma, koji, kad se uporede samo s regionom, tek onda daju pravu sliku gdje smo mi (Hrvatska, Kosovo, Srbija…).  Decenijama smo u zaostatku. Ističe on i uspješnu organizaciju turnira i dobijena priznanja, ali to ne umanjuje njegovu odgovornost za devastaciju i sve loše što decenijama planski radi i za šta mora snositi odgovornost”, kaže Hebib.

 

Ističe da je to jasan plan koji su Branislav Crnogorac i saradnici sprovodili od 80-tih godina prošlog vijeka i koji se sprovodi i danas.

“To potvrđuju i posljednja imenovanja novih lica u Džudo savez BiH, koji kroz funkcije koje obnašaju, propagiraju političke i ideološke stavove, a koji su upereni protiv države, što dodatno govori u prilog tvrdnji. Cilj novoimenovanih funkcionera je slabljenje sporta na državnom nivou, a razvijanje sporta samo na lokalnom entitetskom nivou. Vrijeme izabrano za takvo djelovanje Branislava Crnogorca je birano među ostalim shodno političkoj situaciji. Crnogorac za novog predsjednika JSBIH dovodi Ognjena Pavlovića, marionetu koja se postavlja na funkciju na upitnoj skupštini održanoj 17. maja 2023. godine. Kroz imenovanje Pavlovića, Crnogorac je nastavio svoje djelovanje na destrukciji svega u Džudo savezu BiH, osim organizacije takmičenja i uzimanja učešća u raznim sportskim događajima”, nastavlja Karim pa dodaje:

 

“Branislav Crnogorac je decenijama radio tiho u rukavicama i svoje djelo isporučio nasljednicima koji to nastavljaju raditi u punom kapacitetu instruirani od strane svog mentora. Jedan od razloga zašto je Crnogorac postavio takvu marionetu baš sad je i presuda za diskriminaciju i mobing, kojom je presuđen JSBIH, koji je na sudu zastupao upravo Branislav Crnogorac. Bio je to pokušaj izbjegavanja krivice i odgovornosti, prebacivanje ovlasti na novog predsjednika Pavlovića. Da je to tako, govori i činjenica da su i stari i novi predsjednik nakon presude dobili i krivične prijave, te da se vodi predmet u tužilaštvu zbog njihovog djelovanja. Zle namjere Branislava Crnogorca i Ognjena Pavlovića očituju se i u njihovim  izjavama i neizvršavanju jednog od najbitnijih dijelova sudske  presude.”

 

Hebib dodaje da imenovanjem Ognjena Pavlovića započinju novi problemi u entitetskom savezu RS, novi saziv koji formira svojim dolaskom osumnjičen je za velike pronevjere novca, a vezane za organizacije turnira, a što je nedavno objavljeno i u medijima te prijavljeno nadležnim organima i agencijama sportskih radnika i klubova u RS.

 

Karim ističe da je organizacija turnira najlakši oblik djelovanja u sportu i najbolji izvor prihoda, te potencijalnih malverzacija i pranja novca.

 

“Dolazi se do zaključka da je JSBIH sve prethodne godine bio talac jednog lica i njegovih saradnika i u pogledu diskriminacije Bošnjaka i u pogledu upitnog finansijskog djelovanja, a koje je Branislav Crnogorac ‘vješto’ radio decenijama. Naravno, Crnogorac je dijelom imao podršku i u Olimpijskom komitetu BiH, čiju je podršku imao čak i u vršenju diskriminacije, za koju je JSBIH presuđen i to zvaničnim dokumentom koji je potpisao generalni sekretar OKBIH Said Fazlagić. Funkcioneri OKBIH su pratili njegov rad i bili podrška po principu ‘ruka ruku mije’. Olimpijski komitet BiH i sportski savezi su glavni problem bh. sporta. Iz OK BiH odlaze najbolji ljudi svjesni o kakvom se sistemu radi, pa je tako nedavno OKBiH napustio i podnio ostavku jedan od njegovih najkvalitetnijih i najsposobnijih članova, član Izvršnog Komiteta OKBiH, uz svoje obrazloženje i iz moralnih razloga. O samim detaljima i razlozima najbolje da govori sam gospodin Ćatić”, nastavlja Hebib.

OKBiH se, kako navodi, bavi i sportom i pitanjima vezanim za sport, pa tako se, naprimjer, vodi kampanja finansiranja sporta koja je nedavno počela. Hebib ističe da je to pohvalno, ali zašto tek sad kada se za taj problem zna decenijama.

 

“Ono što je vidno iz objava na zvaničnim stranicama OKBiH su ekološke akcije, zaštita okoliša, što je lijepo. Zatim razni seminari, publikacije, samopromocija i projekti koji ponajmanje imaju veze sa vrhunskim sportistima i vrhunskim sportom.  Predsjedništvo OKBiH je zaista interesantno, pa tako jedan od primjera je i bivši predsjednik i aktuelni potpredsjednik OKBiH Milanko Mučibabić, koji ima životopisnu historiju koja je kontradiktorna funkciji koju obnaša. Isti je na poziciju došao inicijativom aktuelnog predsjednika OKBIH, kako on to sam kaže. Milenko Mučibabić je lice koje je dokumentovano u periodu od 1992-1995  imalo svoju ulogu u kojoj se vidi kako i šta je radio, šta je govorio i kako je djelovao, zabilježeno u službenim dokumentima. Priznanja, nagrade, kriteriji, od onog za sportistu godine do nošenja zastave, se rade po principu ‘sve je po zakonu, sve je po procedurama i u skladu sa odlukama’, što je samo pokriće za manipulaciju koja se pokriva papirom po direktnom nalogu najviših funkcionera OKBiH”, kaže Karim.

 

Dodaje da je zapanjujuća činjenica da generalni sekretar OKBiH Said Fazlagić na zvaničnom sastanku u OKBiH povodom malverzacija vezano za nošenje zastave na EYOF-u 2023 izjavi da bi dao Nobelovu nagradu onome ko odredi kriterij u sportu.

 

“Zamislite tog apsurda, a zašto mi nemamo kriterija po raznim osnovama u sportu kao svi u okruženju, kvalitetan pravilan kriterij? Zato što se kod nas ti kriteriji određuju shodno potrebama i interesima i kako prema kome. Sprega Branislava Crnogorca i OKBiH je evidentna, iako ponekad oni to žele drugačije pokazati. OKBiH, odnosno njegovi funkcioneri, se po svojim izjavama navodno ne miješaju u rad saveza, što je apsolutna neistina, vidljivo je i iz objava na zvaničnim stranicama OKBiH, odnosno OKBiH se miješa u rad saveza samo tamo gdje ima svoj interes. Što u slučaju JSBIH nije slučaj, iako znaju za mnoge neregularnosti, presudu suda za diskriminaciju, te mnoge druge stvari. Slučaj ostavke člana OKBiH, koja je data na mjesto u IK OKBiH osobe koja je imala značajan doprinos za OKBiH, za razliku od Crnogorca koji ruši ugled istog, je eklatantan primjer. Takvo postupanje je, među ostalim, jedan od razloga zašto u Bosni i Hercegovini sport stagnira”, konstatuje Hebib.

 

Smatra da se sve radi da sport u Bosni i Hercegovini ne uspije, a prikazuje se suprotno.

 

“Kvalitetna i objektivna analiza bi to zasigurno pokazala. Sportisti nisu prioritet, prioritet su funkcioneri, sami sebi su svrha, što je vidljivo iz njihove samopromocije do te mjere da je to degutantno. Uspjesi nekih sportista se spominju u tragovima ili nikako, odnosno promovišu se rijetki ili oni čija ruka na skupštini donosi odluku o imenovanjima na vječne funkcije. Novoizabrani predsjednik JSBIH Ognjen Pavlović je došao na funkciju upravo uz njihov blagoslov (funkcionera OKBiH). Branislav Crnogorac je ‘zaslužan’ za poziciju Bošnjaka u judo sportu i u JSBIH, pa smo, shodno tome, i pokrenuli inicijativu i istu predali 15. januara 2024. godine u Ministarstvo Civilnih poslova BIH, Ministarstvo Pravde BIH, OKBiH i JSBIH, a vezano za diskriminaciju Bošnjaka u džudo sportu u BIH, a sve u skladu sa stajalištem suda BiH iznesenim u odluci broj: U7/11 od 30.03.2012. i u vezi sa odredbama člana 2. Stav 1. U vezi sa Članom 3. Stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije”, kategoričan je Hebib pa dodaje:

 

“Naime, trenutno u JSBIH Bošnjaci ne obnašaju niti jednu izvršnu funkciju na kojoj se donose bitne odluke. Niti predsjednik niti dva potpredsjednika saveza, nijedan od njih nije Bošnjak. Branislav Crnogorac i u tom slučaju uzurpira pravo Bošnjacima i koristi bošnjačku poziciju unutar saveza. Takva praksa se provodi decenijama. Trenutni predsjednik JSBIH je Ognjen Pavlović, predsjednik JSRS je Dražen Subotić, predsjednik JSFBIH je Branislav Crnogorac, dok je predsjednik JS Herceg-Bosne iz Mostara. Broj klubova, broj takmičara, broj trenera, broj sudija i sportskih objekata je takav da je evidentno da su Bošnjaci desetkovani u ovom sportu uz poteze koje perfidno godinama povlači Branislav Crnogorac, kao neko ko je ‘sarajevska raja’ ima odličan alibi. Kad usporedite sva tri saveza koja djeluju unutar JSBiH, JSFBIH, JSRS i JSHB, taj zaključak se sam nameće.”

Karim Hebib

 

Kako dalje govori, što se tiče takmičarskog dijela, od Bošnjaka koji se takmiče na vrhunskom nivou imamo jednu takmičarku koja je na kraju svoje sportske karijere i jednog takmičara u muškoj konkurenciji koji se samofinansira, a predstavlja BiH. Razlog takvog statusa tog takmičara je što Branislav Crnogorac nema kontrolu, uticaj, sposobnost i snagu da tog jednog takmičara pridobije i iskoristi za svoje ciljeve, a što je radio sa svim ostalima u proteklom periodu.

 

“Šta danas rade Bošnjaci u JSBIH, u organizaciji turnira i drugim aktivnostima? Dakle, na važnim funkcijama ih nema, u vrhunskom sportu, kao što smo naveli, dvoje (apsurd), kod organizacije turnira vrše pomoćne funkcije npr. kafe kuharica, konobari, snimanje borbi, vozač, judogi control, sudije nižeg ranga i druge sitne poslove. Kako je to Branislav Crnogorac ‘pomagao’ Bošnjake decenijama? Mrvicama! Upisivao ih na DIF (FASTO), davao stipendije od budžetskih sredstava, pomagao pri zapošljavanjima uglavnom u policiji FMUP, zloupotrebljavao funkciju savjetnika u FMUP koju je uživao dva mandata, i političkim angažmanom na način da je mijenjao stranke shodno svom ličnom interesu i za sobom vukao one koje je odabrao. Nikad nije htio sposobne, već samo podobne ili nesposobne, kako bi ostao vječno na poziciji i kako bi uništio potencijal tih ljudi u budućnosti”, kaže Hebib.

 

Dalje ističe da je jedno od glavnih pitanja – šta bi bilo da nije bilo Branislava Crnogorca decenijama u JSBIH.

 

“Odgovor je vrlo jednostavan. Lošije ne bi bilo sigurno, bilo ko da je drugi vršio tu funkciju 40 godina zasigurno ne bi uradio manje. Šta su drugi uradili u tom periodu u Hrvatskoj, na Kosovu, Srbiji, Sloveniji, u regionu, vidno je da je Bosna i Hercegovina u zabrinjavajućem zaostatku i po pitanju rezultata i po pitanju organizacije i po pitanju broja takmičara, i svim drugim pitanjima vezanim za džudo sport, izuzev po organizaciji takmičenja. Uključeni u organizaciju takmičenja, nakon što bi dobili posao (hoteli, transport itd.) donosili bi koverte lično funkcionerima saveza, dok je Branislav Crnogorac sve i uvijek organizirao od budžetskih sredstava i sličnih izvora prihoda. Šta i koliko je lično dao finansijski za sport Branislav Crnogorac? Vjerovatno ništa ili vrlo malo! Kada ih se prozove, oni pokušavaju da nađu onda svoje predstavnike koji će ih braniti od optužbi, dužnike ili one koji nisu suštinski upoznati sa stanjem stvari, bilo da se nalaze u zemlji ili inostranstvu, traže od njih da im daju podršku, gurnu im mikrofon u ruke, traže da daju izjave, da napišu komentar na društvenim mrežama, zovu kolege da ih podrže, pokazuju svoje plakete, zahvalnice, nagrade, spominju medalje… Sve je uglavnom u svrhu svoje lične zaštite, zaštite svoje funkcije i finansija koje uživaju. Postavlja se pitanje kako onda dobiju podršku, neko priznanje ili nagradu? Jednostavno, oni su na funkcijama, oni su zvanična kancelarija, ne ulaze ljudi ni u zemlji ni u inostranstvu u meritum stvari iako privatno znaju o kome i o čemu se radi, što nerijetko i privatno govore, međutim zvanično nije to njihov način djelovanja da otvoreno pokazuju ono što misle ili znaju o pojedincima, bilo da je to Branislav Crnogorac ili neko drugi”, kaže Karim.

 

Na kraju zaključuje da Branislav Crnogorac i slični kradu vrijeme generacijama sportista, sportskih radnika i sporta uopće odugovlačenjem procesa, odluka i ostalog da bi probali zaustaviti vrijeme, ono vrijeme u kojem oni vode procese.

 

“Na račun budžeta, sponzora i donacija, te svojih dugogodišnjih funkcija odlično žive, a sport stagnira. Nakon podnesene inicijative, te najteže sudske presude u sportu u Bosni i Hercegovini, Branislav Crnogorac i njegov projekat su ogoljeni do gole kože. Inicijativa će, izvjesno je, dobiti i svoj sudski epilog, jer Bošnjaci u Bosni i Hercegovini će dobiti prava i ono što im pripada. Kao što smo porazili Branislava Crnogorca i njegovu perfidnu organizaciju i naum na sudu, gdje su presuđeni, tako ćemo poduzeti sve da prava, ljudska prava jednih ne budu ugrožena. Mi smo pokrenuli proces, to je bitno, da je pojedinac ustao protiv pokvarenog sistema na čelu kojeg je  pokvareni funkcioner. Ko će se okoristiti našom borbom manje je bitno, bitno je da decenijska nepravda bude zaustavljena, da nove generacije imaju bolje uvjete i da pravda pobjedi”, zaključuje Hebib.

Na vrh