Tuzla

Kantonalna privredna komora sa MUP-om TK počinje kampanju „Borba protiv kompjuterskog kriminala“

Obavještavamo vas da Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u saradnji sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzla provodi javnu kampanju „Borba protiv kompjuterskog kriminala“.

 

Prvo predavanje za privrednike, firme članice Kantonalne privredne komore Tuzla, biće održano

u četvratk, 14. aprila sa početkom u 11,oo sati u velikoj sali Kantonalne privredne komore Tuzla, Trg slobode bb.

 

O kampanji:

Cilj ove kampanje je prevencija izvršenja krivičnih dijela iz ove oblasti i povećanje nivoa informacione sigurnosti privrednih subjekata i fizičkih lica na području Tuzlanskog kantona, te podizanje svijesti o trenutnim trendovima u oblasti kompjuterskog kriminala.

Javna kampanja će se odvijati u tri pravca, odnosno biće usmjerena prema tri ciljne grupe: pravna lica (privredna društva), fizička lica i maloljetnici,  a predstavlja način skretanja pažnje na sve zastupljeniju pojavu krivičnih djela iz ove oblasti. Ujedno, kampanja omogućava navedenim ciljnim grupama da dobiju ključne informacije o sigurnosti na interentu, kako se zaštititi, kome prijaviti i kako potražiti podršku.  U okviru kampanje usmjerene prema privrednim društvima, prvenstvno onima koji se bave izvozom-uvozom, planirano je održavanje predavanja za predstavnike privrednih društava na temu kompjuterskog kriminala. Predavanja će biti organizovana na teme: „BEC prijevare (Business e-mail compromise) – presretanje e-mail komunikacija između privrednih subjekata sa izmjenama podataka bankovnih računa na koje se vrše uplate“ i „Kriptovanje podataka na serverima/računarima“. Predavači će biti istražitelji Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala u Sektoru kriminalističke policije.

I dalje su otvorene mogućnosti članicama da se prijave u Komoru, da se formira nova grupa privrednika kojima će biti održano ovakvo predavanje. Pozivamo sve privredne subjekte, firme članice Komore, zainteresovane na navedenu kampanju, da se prijave u Komoru, kako bi pristupili formiranju nove grupe i određivanju datuma predavanja. Prijava je moguća na: e-mail komora@kpktz.ba ili usmeno putem telefona sa brojem: 035/369-550.


Komentari
Na vrh