BiH

Kakvo nas vrijeme očekuje ovog proljeća

Prema dostupnim prognostičkim materijalima i ovo proljeće (1. mart – 31. maj 2023.) na prostoru Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude toplije u odnosu na prosječnu proljetnu temperaturu zraka za period 1981.- 2010. godine. Vjerovatnoća ostvarenja prognoze je umjerena i kreće se do 60%. Izgledno je da bi sva tri mjeseca mogla biti toplija u odnosu na referentni niz. Pozitivna odstupanja u sjevernim i djelimično u centralnim područjima bit će nešto izraženija u odnosu na jug zemlje. Najveće pozitivno odstupanje temperature očekuje se u maju.

Proljeće 2023. godine, u poređenju sa istim razdobljem prošle godine, trebalo bi biti nešto toplije. Prodori hladnih zračnih masa sa sjevera kontinenta koji će oboriti temperaturu zraka ispod prosječnih vrijednosti mogući su tokom čitavog promatranog perioda, a pojava mraza do treće dekade aprila.

 

Očekivani broj mraznih dana (minimalna temperatura zraka < 0,0 °C) u Bosni tokom proljeća 2023. je do 20, a na području južne Hercegovine do 4 mrazna dana.

Ukupna sezonska suma padavina prema istim prognostičkim materijalima trebala bi biti na širem području naše zemlje nešto niža u odnosu na višegodišnji prosjek. Iznad prosječne (mada je primjereniji izraz natprosječne) sume padavina prognoziraju se u sjeveroistočnim područjima. Raspored padavina bit će neujednačen, a najviše padavina prognozira se sredinom proljetnog perioda. Očekivane ukupne količine padavina trebale bi
biti približno jednake u odnosu na proljeće 2022. godine. Dostupni prognostički materijali za područje Bosne i Hercegovine, po pitanju padavina, predviđaju umjerenu (oko 40%) vjerovatnoću ostvarenja prognoze.

Pojava snijega je izgledna, ali periode padanja snijega u ovom tipu prognoze nije moguće prognozirati. Napominjemo da je prognoza padavina na duži vremenski period složenija i sa manjom vjerovatnoćom za uspješnost u odnosu na prognozu temperature.

Na vrh