Ljudi

Kako je prije 30 godina obilježeno 30 godina od smrti kipara Franje Ledera

U ratnoj Tuzli, u januaru 1993. godine, jedini vid obilježavanja 30. godišnjice smrti tuzlanskog kipara Franje Ledera bio je tekst koji je u Tuzla-listu objavio Fatmir Alispahić.
Faksimil tog teksta donosimo u nastavku…

dav

Na vrh