Grad

Kako je nastala ideja o spomeniku za civilne žrtve rata u Tuzli

Ideja da se na Slanoj banji, “na mjestu improvizirane žičane konstrukcije u vrhu mezarja”, izgradi komemorativni zid sa imenima civilnih žrtava rata – objavljena je u aprilu 2005. godine, a u povodu desete godišnjice od zločina na Kapiji.
Kako piše u tekstu Fatmira Alispahća iz “Jutarnjih novinaa”, koji je pod naslovom “Zid plača za Kapiju” objavljen 18.04.2005. godine – dotad ni na Slanoj banji, niti igdje u gradu, nije postojala spomen ploča sa imenima žrtava, a cvijeće se polagalo na improviziranu žičanu konstrukciju. Dakle, imena žrtava nije bilo ni na samoj Kapiji.
– Trebalo bi razmisliti – piše Fatmir Alispahić – da se u povodu desete godišnjice na mjestu ove konstrukcije podigne svojevrsni “zid plača”.
Šesnaest godina poslije ova ideja je realizirana, a na komemorativnom zidu su upisana imena svih civilnih žrtava rata.
Inače, prvi spisak civilnih žrtava rata u Tuzli, sa mjestom i vremenom stradanja, objavljen je u knjizi Fatmira Alispahića “Ubistvo svitanja”, koja je predstavllena 25.05.1996. godine, na prvu godišnjicu zločina na Kapiji. U knjizi su donesene nekrološke priče o žrtvama Kapije, ali i prvi poslijeratni pregled stradanja civila u Tuzli. (B.T.)
Na vrh