Ljudi

KAKO JE JEDAN MALI čakijom SREDIO JEDNOG VELIKOG Uz pouku gUzijama i kabadahijama: Nemojte se igrati sa ljudskim dostojanstvom – jer je ono od Boga.

…Nikad ne znate ko je koliko zlopamtilo i gdje je čiji prag ponosa, pa vam se može desiti da neko nekad odnekle dođe – za pare! – da vam vrati, naplati i pretplati zlo koje ste nekome učinili. Događalo se već.
Od svakog oružja najjače je dova Svevišnjem, ali i riječ pouke. No, ne zaboravite da su oko nas ljudi koji samo u osvetu vjeruju. Zato je opasno udariti nekome na dostojanstvo.

Defter hefte 498, 18.02.2024.
Na vrh