Tuzla

JU “Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona” Tuzla održao posebno predavanje za pčelare

Dana, 07.05.2023. u prostorijama JU “Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona” Tuzla održano je predavanje za polaznike Škole pčelarstva koju organizuje PD “Nektar” Tuzla.

Predavanje na temu “Bolesti pčela” dio je plana i programa pomenute škole koja svaku godinu traje od februara do septembra.

 

 

U sklopu navedene teme obrađene su cjeline:

– najčešće bolesti medonosne pčele (varooza, američka gnjiloća);

– prevencija i obavezne mjere koje pčelari moraju poduzimati;

– putevi prenosa;

– prepoznavanje bolesti;

– postupci kada se bolest razvije;

– mjere zaštite i sprečavanja širenja.

 

Fokus edukacije je bio na ranom otkrivanju bolesti u sklopu dobre prakse pčelarenja, ulozi i značaju uključivanja predstavnika veterinarskih organizacija u proces prevencije i korekcije te nužnom upoznavanju sa sadržajem važećih normativnih akata vezanih uz kontrolisanje i suzbijanje pčelinjih bolesti. Akcenat je stavljen da ukoliko se bolesti ne prepoznaju na vrijeme i rašire u pčelinjaku, nanose ogromne gubitke zajednica pa i štete na opremi, a potvrda tome je da su prezentovane bolesti na listi prenosivih zaraznih bolesti koje su od socio – ekonomskog i opće zdravstvenog značaja u skladu sa međunarodnim propisima o životinjskom zdravlju Međunarodnog ureda za epizootije (OIE).

 

Polaznicima su prezentovane i metode koje se vrše u sklopu bakteriološke dijagnostike i parazitološkog ispitivanja, a koje su propisane od Svjetske organizacije za zdravlje životinja (O.I.E.) i to:

 

  • Dijagnostika američke gnjiloće pčelinjeg legla (iz uzorka saća)
  • Dijagnostika američke gnjiloće pčelinjeg legla (iz uzorka meda)
  • Dijagnostika nozemoze pčela
  • Dijagnostika varooze pčela.

 

 

Ispred Zavoda kao predavači su bili:

mr.prim.mikrob. Sajma Huremović, spec.vet.med.

dr.sci. Amela Jamaković, dr.vet.med.                          

 

Saradnja PD “Nektar” i Zavoda ima već svoju istoriju, a zajedno ćemo joj graditi i budućnost.

 

Na vrh