Aktuelno

Jovanović: U procesu reforme sistema socijalne zaštite pokrenuto niz aktivnosti

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o reformi sistema socijalne zaštite.

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Zoran Jovanović istaknuo je na konferenciji za medije nakon sjednice da je za ovaj kanton, kada je u pitanju reforma socijalne zaštite, jedan od najvažnijih procesa reforma JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, kroz uvođenje novih oblika zaštite djece.

Navodi da je u procesu reforme sistema socijalne zaštite pokrenuto niz aktivnosti na izmjeni postojećih i donošenju novih zakonskih propisa.

-Trenutnim zakonom o socijalnoj zaštiti i sistemom socijalne zaštite ne možemo biti zadovoljni, postoje manjkavosti. Krenulo se u reforme socijalne zaštite, što je i uslov u Agendi pristupanja BiH Evropskoj uniji – naglasio je Jovanović, dodajući da i Evropska socijalna povelja, koju je BiH potpisala 2008. godine, predviđa reformu socijalne zaštite.

Također, naveo je i problem nepostojanja krovnog zakona o socijalnoj zaštiti, ističući da ovaj zakon postoji na nivou entiteta, s tim što je na području Federacije BiH nadležnost u oblasti socijalne zaštite podijeljena između FBiH i kantona.

Na području deset kantona su propisana različita prava iz zakona o socijalnoj zaštiti te Jovanović ocjenjuje da ovakav pristup ne osigurava ravnopravnost građana u ostvarivanja prava.

Na vrh