Tuzla

JKP Pannonica Tuzla ima vlastitu solarnu elektranu snage 25 kW (VIDEO)

Dok čekamo da nam se barem na kraju avgusta vrati ljeto, predstavljamo vam solarnu elektranu za vlastitu potrošnju “Panonika-Slani slapovi 25 kW” , projekat Grada Tuzla i JKP Pannonica koji ima namjenu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Solarna fotonaponska elektrana je puštena u rad 15.6.2022.godine, a izgrađena je neposredno uz instalaciju Slanih slapova kompleksa Panonskih jezera sa osnovnom namjenom proizvodnje električne energije za napajanje elektromotornih pumpi pumpnog postrojenja na slapovima.
Solarna elektrana je instalisane snage 25 kW dobijene iz 72 fotonaponska modula monokristalne izvedbe vršne snage 375 W, sa predviđenom godišnjom proizvodnjom električne energije od 30.806 kWh.(dobit) i sa maksimalnom mjesečnom proizvodnjom tokom ljetnih mjeseci od 3.816 kWh.
Period povrata ove investicije iznosi oko 8 godina prema sadašnjim cijenama električne energije a dodatni značaj ovog sistema je u edukacijama studenata i učenika, promociji ovakvog modela proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i za druge projekte kao što su tri filterska postrojenja kompleksa Panonskih jezera. Na taj način Grad Tuzla slijedi svoje već definisane ciljeve vezane za upotrebu obnovljivih izvora energije.
JKP Pannonica d.o.o. Tuzla

Komentari
Na vrh