Lični stav

JKP KOMUNALAC Tuzla nije na visini zadatka – Kakav domaćin takvi i ukućani

Djelatnost  JKP KOMUNALAC Tuzla  je između ostalog obveza prikupljanja i transporta komunalnog otpada čija je vizija: Poboljšati kvalitetu življenja sadašnjih i budućih generacija „grada“ Tuzla stalnim i kvalitetnim održavanjem čistoće i odlaganjem komunalnog otpada na ekološki prihvatljiv način, održavanjem javnih površina te obavljanjem ostalih potrebnih komunalnih djelatnosti uz stalnu brigu  o zadovoljstvu svih korisnika njihovih usluga“.

E, sad, veoma je upitno i diskutabilno koliko djelatnici  JKP KOMUNALAC Tuzla  vode brigu o zadovoljstvu svih korisnika njihovih usluga, teško je potvrditi zbog njihovog neodgovornog odnosa upravo prema svim korisnicima, kao i održavanjem čistoće javnih površina.

Kako na drugi način protumačiti ove navode kada se njihovi djelatnici koji rade na odvozu smeća ne pridržavaju obveza iz ugovora u kojemu stoji da je korisnik njihovih usluga dužan iznijeti kantu za smeće ispred svog ulaza, a oni su također dužni istu vratiti odakle su je i uzeli, što kod svakog korisnika ne rade. Pored toga, često puta ponekog korisnika izostave, ne istresu njegovu kantu sa smećem, kao i danas 08.02.2019 godine (petak) u ulici Majska br. 74, da li namjerno ili ne, u svakom slučaju je neodgovorno.

 

komunalacc

Dalje, također su dužni voditi računa o čistoći javnih površina, koju obvezu također fragmentarno krše, sve što su rasuli na ulicu prilikom istresanja smeća ostave (da li je u pitanju pepeo, plastika i dr.), čime zaista narušavaju renome firme i povjerenje korisnika usluga.

Uzaludne su intervencije kod nadležnih u JKP KOMUNALAC Tuzla  bilo telefonom ili direktno, svaki put tvrde, neće se više ponoviti, međutim, ništa ne mijenja situaciju na terenu, što sve asocira na staru narodnu izreku: Kakav domaćin takvi i ukućani!

 

Anto Šimić Čiko

Na vrh