Aktuelno

Jedna škola, jedan pedagog

U vezi sa nedavno podnesenom inicijativom Društva pedagoga psihologa Tuzlanskog kantona premijer TK Bego Gutić i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatan Muratović danas su upriličili prijem za predstavnike ovog Društva. Naime, radi se o inicijativi koja podržava koncept „jedna škola, jedan pedagog“, za što je neophodno pokrenuti proceduru izmjena Pedagoških standarda u dijelu norme pedagoga u osnovnim školama Tuzlanskog kantona.

Premijer Gutić i ministar Muratović su predstavnike Društva informisali da je Vlada prihvatila ovu inicijativu, te da će se već u najskorije vrijeme pristupiti izmjenama Pedagoških standarda, a sve u cilju povećanja stepena odgojne uloge škole u obrazovnom procesu.

Predsjednica Skupštine Društva Selma Teparić je ovom prilikom istaknula da nažalost brojne dosadašnje inicijative nisu nailazile na sluh, te da je ovaj čin Vlade Tuzlanskog kantona znak da se ozbiljna pažnja posvetila odgojnoj ulozi škole i uopće odgoju djece, kao našeg najvećeg resursa.

„Država koja ne misli o odgoju i obrazovanju, ustvari ne misli o sebi na strateški način. Benefiti kojima će ova izmjena rezultirati očekujemo da budu mnogo veći, nego što je to samo 9 novih radnih mjesta o osnovnim školama u Tuzlanskom kantonu“ rekao je premijer Gutić i dodao da je Vlada u proteklom periodu na više načina jasno pokazala koliko vodi računa o oblasti obrazovanja, a samo jedan od očitih pokazatelja je činjenica da su kapitalna ulaganja u obrazovnim institucijama sa 120.000 KM, kolika su bila prije mandata ove Vlade, podignuta na oko 1,4 miliona KM, koliko je to predviđeno prijedlogom Budžeta za 2018. godinu.

 

Na vrh