Grad

Jedinstvena publikacija o Tuzli, krajem 90-tih

Prije 23 godine Tuzla je postala jedini grad u BiH čija je lokalna administracija građanima podnijela IZVJEŠTAJ o radu na 40 stranica, u vidu besplatnog primjerka novine koju je svaki Tuzlak mogao dobiti.
Do danas nije zabilježen sličan primjer transparentnosti i odgovornosti općinske /gradske administracije.
Imao sam čast da budem urednik ove publikacije, koju je 2000. godine realizovao tadašnji Sektor za informisanje / Press centar.
Ovaj Izvještaj je jedinstven dokument o prvim poratnim godinama u Tuzli.
Fatmir Alispahić
Na vrh