Aktuelno

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu, za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji

Grad Tuzla-Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavještava zainteresirane neprofitne organizacije, da je Grad Tuzla, dana 07.09.2020. godine, objavio Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu, za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, u okviru sredstava Tekućeg granta za podršku projekata iz oblasti poduzetništva i Granta organizacijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objave, a zaključno sa 22.09.2020. godine..

Detaljne informacije o predmetu ovog Javnog poziva, uslovima, dokumentaciji i načinu prijave na ovaj Javni poziv, nalaze se u Smjernicama za aplikante, koje se zajedno sa tekstom Javnog poziva i ostalom dokumentacijom koja se predaje uz prijavu na ovaj Javni poziv,   može preuzeti na službenoj internet stranici Grada Tuzla: www.tuzla.ba. na sljedecem linku:

http://grad.tuzla.ba/javni-pozivi-i-konkursi/

Za sve dodatne informacije potencijalni aplikanti mogu kontaktirati Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem e-maila, na adresama naznačenim u tekstu Javnog poziva i u Smjernicama.

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu

Na vrh