Aktuelno

Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2019. godini u povodu obilježavanja značajnih datuma iz historije Grada Tuzle i Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 40. Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla (“Službeni glasnik Grada Tuzla “, broj 9/17. i 2/18.), člana 23. Odluke o javnim priznanjima („Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj: 10/07., 5/08. i 6/09. i „Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 12/18.) i člana 3. Odluke o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2019. godini (“Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 13/18.), Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla, raspisuje:

JAVNI KONKURS za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2019. godini u povodu obilježavanja sljedećih značajnih datuma iz historije Grada Tuzle i Bosne i Hercegovine:

1. Drugi oktobar
2. Dvadeset peti novembar

Kompletan tekst Javnog konkursa možete preuzeti na sljedećem linku:

Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2019. godini u povodu obilježavanja značajnih datuma iz historije Grada Tuzle i Bosne i Hercegovine (datum objave: 05.07.2019.)

Na vrh