Politika

Jasmin Alić: Poreske olakšice parovima do 35 godina za stan ili pokretanje biznisa

U srijedu je (28.02.2018.) na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona raspravljano o Nacrtu Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava. Sama dopuna, po predlagaču, odnosi se na oslobađanje plaćanja poreza mladog bračnog para do 30 godina starosti prilikom kupovine prve stambene nepokretnosti do 70 m2 površine.

 

Prethodno je potpredsjednik Naše stranke Tuzla Jasmin Alić na sastanku sa samostalnim zastupnicama u Skupštini TK, Lejlom Didik Sarajlić i Nedžadom Avdić, usaglasio zajedničke stavove po ovom pitanju, te su na današnjoj sjednici iznijeli sljedeće zaključke:

 

– da se starosna granica kupovine nepokretnosti za bračne parove podigne na 35 godina starosti bračnih partnera

 

– da se ukine limitirajuća kvadratura nepokretnosti od 70 kvadrata, kako je to predloženo  u nacrtu Zakona od strane predlagača, i da u tom pogledu nema limita na kvadruturu stambene nepokretnosti

 

– da se ukine ili preimenuje namjena kojom je predloženo oslobađanje poreza samo u svrhu stanovanja, a da se omogući i oslobađanje plaćanja poreza i u slučaju  kupovine poslovnog prostora sa namjerom pokretanja vlastitog biznisa. U tom slučaju, predlagač bi morao predvidjeti zakonske odredbe kojim bi onemogućio i/ili sankcionisao zloupotrebe ove poreske olakšice. Naročito mislimo na zloupotrebu kupovine pa naknadnog rentanja prostora nekom trećem licu

 

“Uzimajući u obzir gore navedene prijedloge,  kao argumentaciju vidimo u tome da se mladi kasno odlučuju za ulazak u brak zbog sve teže materijalne situacije tako da ove godine koje predlagač navodi više nisu nimalo relevantna činjenica. Ako se ipak i odluče za neki raniji ulazak u brak, finansijska situacija je takva da veliki broj mladih ljudi realno do svoje 30-e godine teško može imati neku ušteđevinu kojom bi mogao kupiti stan, jer ne žele svi da se zarobe kreditnim sredstvima za kupovinu stana pa je logično da neki i štede duži niz godina kako bi namjenski uložili ta sredstva u kupovinu stambene nepokretnosti”,  rekao je Alić.

 

Također je istakao i problem većeg prostora koji je potreban parovima koji imaju više djece.

“Po našem mišljenju, apsurd je govoriti o kvadraturi stambene jedinice jer imamo mlade porodice koje prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, a imaju potrebu za većom kvadraturom zbog broja djece. U tom smislu ovo ne bi bila stimulativna mjera jer vlast tada šalje jasnu poruku da vam neće izaći u susret poreskom olakšicom zato što imati više djece znači imati potrebu za većom kvadraturom. Opravdanost ovog našeg prijedloga ogleda se u činjenici da kupovina stambene jedinice  svojom veličinom  treba odgovarati potrebama vaše porodice”, ističe Alić.

I na kraju je istaknuto da je ovo prilika da se da podsticaj za pokretanje porodičnog biznisa mladima. U tom slučaju, u okviru ove dopune zakona se mora predvidjeti odredba kojom će se plaćanja poreza na nepokretnosti osloboditi svi oni mladi bračni parovi koji će nekretninu kupovati namjenski i u poslovne, a ne samo u stambene svrhe.

 

 

U potpisu: samostalne zastupnice u skupštini TK Lejla Didik-Sarajlić,, Nedžada Avdić i potpredsjednik Gradskog odbora Naša stranka Tuzla – Jasmin Alić

Na vrh