Kult(ura)

Izvođenje predstave „Na našem putu“

U srijedu, 24.11.2021. godine u 19.30h, u povodu Dana državnosti BiH, na sceni Pozorišta mladih Tuzle biće izvedena predstava „Na našem putu“ nastala u produkciji polaznika starije grupe Dramskog studija za djecu, mlade i odrasle Pozorišta mladih Tuzle, a kao dio projekta „Spine – Inspiring youth participation and civic action in BiH“ kojeg implementira Udruženje „Front slobode“ uz podršku Fondacije Porticus. U procesu rada i pripreme predstave uključeno je  35 mladih uzrasta od 14 do 24 godine sa područja Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Predstava je nastala na osnovu teksta „Na Božijem putu“ autora Ahmeda Muradbegovića napisanog 1936. godine koji se bavi položajem žene i njenom ulogom u tradicionalnoj muslimanskoj porodici s akcentom na utjecaj društveno-historijskih dešavanja na položaj žene u porodici. Autor je stvarao tipične i atipične likove, na koje uveliko utječe sredina u kojoj se rađaju, odrastaju i umiru. Akcenat je stavljao na odnos muškarca i žene, pri čemu se ženi ostavlja samo mogućnost da prihvata i pristane primjenjivati mišljenje muškarca. Upravo je to bila poveznica između originalnog djela i tema o kojima su polaznici Dramskog studija za djecu, mlade i odrasle htjeli govoriti.

Kako bi se dala prilika da polaznici, kao mladi ljudi, daju svoje mišljenje i stavove urađena je adaptacija originalnog dramskog teksta, u kojem glavnu dramaturšku intervenciju čini uvođenje uloga naratora. Naratori, s jedne strane, imaju zadatak da komentarišu situacije iz originalnog djela, a s druge strane da daju svoju verziju mogućih rješenja, te da tumače društveno-historijska dešavanja koja su utjecala na razvoj i položaj žene u društvu. Kroz uloge naratora učesnici u predstavi su informisani o historijskim činjenicama i dešavanjima na području Bosne i Hercegovine od 1942. godine do danas. U rediteljskoj postavci, naratori su zamišljeni kao svevremenski likovi koji su ponekad pripovjedači, nekad i aktivni učesnici u događajima, postavljeni kao hor koji simbolički predstavlja dio antičke komedije i tragedije, s razlikom što u ovoj predstavi naratori ne pjevaju, nego kroz govor i pokret donose atmosferu situacija.

Režiju za predstavu potpisuju: Adnan Mujkić, Mirza Pinjić i Amila Šećerbegović.

Predstava se, u skladu sa COVID 19 mjerama, izvodi kao dio projekta „Pozorište društvenog aktivizma“ uz podršku Grada Tuzla, Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK i Centra za kulturu Tuzla.

Informacije/rezervacije: 061 365 600

 

Mladi Tuzle – Mjesto sigurnog odrastanja


Komentari

Na vrh