Business

Izvještaj: Zakon o radu FBiH, trenutno stanje i perspektive

Nužna reforma radnog zakonodavstva u FBiH

Pandemija COVID-19 koja je pogodila i Bosnu i Hercegovinu, pokazala je niz strukturnih slabosti domaće ekonomije, što se najviše osjetilo na tržištu rada u FBiH. Rigidna zakonska regulativa nije omogućila poslodavcima fleksibilnost da zadrže radnike, što je dovelo do masovnog otpuštanja radne snage. Procjena je da je par desetina hiljada radnika tokom pandemije ostalo bez posla. Dodatna otpuštanja se očekuju i u ovoj godini.

U cilju što boljeg unapređenja zakonodavnog okvira, istraživački tim ispred udruženja Multi, u sasatvu Faruk Hadžić, Merisa Hasić i Admir Čavalić, analizirao je postojeći Zakon o radu FBiH sa izmjenama i dopunama koje su se desile u 2018. godini, u cilju utvrđivanja potreba za neophodnim izmjenama i unapređenja zakonodavnog okvira, uz prijedloge niza izmjena i dopuna, kako bi se u budućnosti lakše odgovorilo za rastuće izazove.

U sklopu prijedloga za unapređenje zakonodavnog okvira vezano za radno zakonodavstvo, predloženo je:

  • Uvođenje nove kategorije radnika – samozaposlenika.
  • Dodatno preciziranje mogućnosti dodatnog rada, te rada van prostorija poslodavca putem rada od kuće.
  • Definisanje uslova za ostvarivanje prava na korištenje trudničke i porodiljske naknade za pojedine kategorije radnica koje su jedini zaposlenici u obrtima.
  • Mjerenje radnog učinka kroz preciziranje fiksnog i varijabilnog dijela plate.
  • Smanjivanje zloupotreba vezano za prelazak sa ugovora na određeno, na ugovor na neodređeno.

Osnovni problemi tržišta rada u FBiH, zajedno sa detaljima oko prijedloga za unaprijeđenje istoga, su navedeni u okviru izvještaja “Zakon o radu FBiH, trenutno stanje i perspektive” koji je od danas dostupan za čitanje (https://bit.ly/39lsZIf). Ključni doprinos ovog izvještaja jeste sadržaj u dodatku dokumenta, gdje je pripremljen Prijedlog izmjena i dopuna zakona o radu FBiH, kojim su trenirana sva unapređenja ovog dokumenta, te će isti ubrzo biti dostavljen svim zainteresovanim stranama, kako bi se mogao uputiti u parlamentarnu proceduru.

Na vrh