Eventi

Izložba Nisada Hadžića u Galeriji „Mi ritmo“

Galerija  „Mi ritmo“ pomjera granice. Vlasnik Mirsad Hadžiefendić odlučio je svojoj galeriji dati novu dimenziju i osim prodajnog dijela aktivirati i izložbeni prostor.

Tako je nedavno organizovana izložba Digitalni Inpuls autorice Sabine Hauge, a sada se priča nastavlja izložbom Nisada Hadžića, koja se otvara u petak 22. februara u 19 sati.

Za Nisada Hamzića bi se moglo reći da ga njegova sklonost ka istraživanju u domeni likovne umjetnosti stalno tjera na nove mogućnosti izražaja, kao i odbacivanje jednog ustaljenog stila i prilagođavanja široj publici, koja traži od autora lako prepoznatljivo i dopadljivo njihovom oku.

Nisad se igra teksturom i njenim taktilnim svojstvima koja čine zanimljivu fakturu slike. Od hrapavog i glatkog, mekog i tvrdog, mat i sjajne. Poznavajući autora i njegov životni put od bosanskih brda i zelenila pa do dalmatinskih pejzaža punim svjetlosti i kamena, on je uočio suštinu lokalnog i to prenio na sliku modernim načinom.

Malter, gips, drvo, kamen kao i ostali prirodni i novi materijali koji ne obiluju bojom nego su u velikoj mjeri akromatski te lišeni bilo kakve bojene privlačnosti, na Nisadovim slikama su usklađeni i odmjereni površinom i sa posebnim akcentima drže jedinstvo i dominaciju u slici.

Ima dosta umjetnika koji se naslanjaju na “Enformel” na neodmjeren način. Materijalizacija njihovih tekstura je pretenciozna u dokazivanju vještine imitacije te kao takva prelazi u kič. Kod Nisada Hamzića to nije slučaj.

Nisad Hamzić je rođen 19.03.1961. u Dobošnici, općina Lukavac. Do sada je izlagao 7 puta samostalno i 28 puta na skupnim izložbama. Dobtnik je 3 nagrade za svoja likovna ostvarenja. Iako bez formalnog obrazovanja cijeli svoj život je prisutan u svijetu likovnosti.

Na vrh